Rewitalizacja targowiska przy placu 21 Stycznia

Rewitalizacja zaniedbanego terenu przy placu 21 Stycznia, w tym modernizacja targowiska oraz budowa garażu i chodników, okazały się ważnym krokiem w kierunku odnowy i rozwoju śródmieścia Gniezna.

Inne narzędzia

 
Rewitalizacja terenu targowiska w centrum Gniezna stanowiła ważny krok w procesie modernizacji miasta. © Zarząd Gospodarowania Lokalami Rewitalizacja terenu targowiska w centrum Gniezna stanowiła ważny krok w procesie modernizacji miasta. © Zarząd Gospodarowania Lokalami

" To była ekstremalnie trudna inwestycja, nie tylko społecznie, ale również logistycznie i organizacyjnie. Można bez wątpienia powiedzieć, że odnowione targowisko spełnia teraz wszystkie wymogi XXI wieku. "

Jacek Kowalski, burmistrz Gniezna w latach 2006–2014

Projekt miał na celu rewitalizację placu 21 Stycznia poprzez ożywienie handlu podstawowymi towarami konsumpcyjnymi. Utworzenie tego nowoczesnego targowiska uznano za kluczowy czynnik sprzyjający powstaniu środowiska ułatwiającego rozwój małych przedsiębiorstw. W efekcie liczne, dobrze zorganizowane kioski i stoiska przynoszą korzyści zarówno kupującym, jak i dostawcom.

Ponadto odnowione targowisko, zajmujące łącznie 6 tys. metrów kwadratowych, stało się dla mieszkańców gminy nowym miejscem spotkań i kontaktów towarzyskich. Dzięki instalacji systemu monitorowania udało się znacznie podnieść poziom bezpieczeństwa na tym terenie.

Połączenie starego z nowym

Targowisko przy placu 21 Stycznia jest położone w centrum Gniezna. Rewitalizacja terenu w pobliżu starówki przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności miasta. Na targu sprzedaje się na przykład produkty typowe dla regionu wielkopolskiego, co przyciąga turystów z innych części kraju.

Teren całego targowiska można również wykorzystywać na inne sposoby, na przykład do organizacji targów, festiwali muzycznych, wystaw fotograficznych lub imprez ulicznych. Realizacja tego projektu sprawiała spore problemy logistyczne, jednak władze miasta uznały to za ważne doświadczenie we wdrażaniu projektów z zakresu rozwoju obszarów miejskich.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Rewitalizacja targowiska przy placu 21 Stycznia” wyniosła 1 810 040 EUR, z czego 1 000 285 EUR pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego „Wielkopolska” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

05/11/2015