Innowacyjne „Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy” w Toruniu promuje naukę jako interaktywny projekt edukacyjny

Wystawy liczące ponad 70 eksponatów, najdłuższe w Polsce wahadło Foucaulta i dostępne dla wszystkich laboratoria naukowe — oto oferta nowo otwartego „Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy” w Toruniu, mieszczącego się w całkowicie odrestaurowanym XIX-wiecznym młynie.

Inne narzędzia

 
Od otwarcia w listopadzie 2013 r. centrum odwiedziło już niemal 100 tysięcy osób. © Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Od otwarcia w listopadzie 2013 r. centrum odwiedziło już niemal 100 tysięcy osób. © Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

" Centrum Nowoczesności to unikatowe miejsce łączące edukację i szkolenia z atmosferą start-upu. Oprócz przestrzeni wystawowej powstał tu także Toruński Inkubator Technologiczny, który ma stymulować wzrost poziomu innowacyjności małych i średnich firm działających na tym terenie. Wszystkie te inicjatywy zwiększają atrakcyjność okolicy i stymulują lokalny rynek pracy, sprzyjając długofalowemu rozwojowi. "

Magdalena Dzierżak, główny specjalista w Wydziale Rozwoju i Programowania Europejskiego w Urzędzie Miasta Torunia

Ten współfinansowany przez UE projekt oferuje nie tylko unikatową możliwość edukacji i szkoleń w wyjątkowym, starym silosie zbożowym, ale podnosi także atrakcyjność historycznej części śródmieścia Torunia.

Bodziec do dalszego rozwoju

Jeszcze do niedawna XIX-wieczne młyny miejskie zlokalizowane w „starej” części miasta były kompletnie zniszczone. Projekt nadał im „nowy blask” i nowe przeznaczenie. Stary kompleks przemysłowy został pięknie odrestaurowany i przekształcony w multimedialne centrum naukowe — „Młyn wiedzy” — świątynię innowacji, nowoczesności i technologii.

Głównym celem projektu zrealizowanego przez władze lokalne było przywrócenie do życia dużej części zabytkowego centrum miasta. Z raportów wynikało, że liczba budynków wymagających renowacji była tam znacznie większa niż w innych częściach miasta, a ich mieszkańcy byli w większym stopniu zagrożeni wykluczeniem społecznym.

Realizując najtrudniejszą część prac rewitalizacyjnych w oparciu o środki finansowania z UE, władze lokalne zdołały stworzyć bodziec do dalszego rozwoju na tym terenie.

Po pierwsze edukacja

Utworzenie w ramach „Młyna wiedzy” innowacyjnej przestrzeni edukacyjnej miało wzbogacić formy kształcenia oferowane w lokalnych szkołach o interaktywny wymiar empiryczny. Była to odpowiedź na niski poziom edukacji technicznej w regionie oraz niewielki odsetek młodzieży wybierającej studia inżynierskie i matematyczno-przyrodnicze.

Celem tego ośrodka jest także popularyzacja nowoczesnych form nauczania wśród nauczycieli. Dzieci i młodzież, które odwiedzają centrum, nie tylko zwiedzają wystawy, ale mogą też wziąć udział w interaktywnych warsztatach i przeprowadzać własne eksperymenty, aby zdobywać wiedzę naukową i techniczną oraz wiedzę na temat społeczeństwa i kultury w bardziej zajmujący sposób.

Centrum mieści się w dwóch siedmiopiętrowych byłych silosach zbożowych oraz w dawnym młynie żytnim. Obiekt ma w sumie 5000 m kwadratowych powierzchni — pięć laboratoriów naukowych, trzy pomieszczenia wystawowe, salę konferencyjną i biura. Wokół budynków zbudowano też duży parking ze stanowiskami dla autobusów.

Dobre praktyki

Od otwarcia w listopadzie 2013 r. centrum odwiedziło już niemal 100 tysięcy gości. Co roku odbywa się tu około 1000 imprez. Dzięki tej inwestycji powstało 25 stałych miejsc pracy.

Rewitalizację przeprowadzono pod nadzorem konserwatora zabytków. W maju 2013 r. projekt został uznany za przykład dobrych praktyk w opracowaniu pt. „Ocena wpływu projektów rewitalizacyjnych prowadzonych w ramach programu operacyjnego Kujawsko-pomorskie na poprawę społeczno-ekonomicznych warunków życia społeczności lokalnych”.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy” wyniosła 20 666 188 PLN (4 900 000 EUR), z czego 13 433 011 PLN (3 199 000 EUR) pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zrealizowano w ramach programu operacyjnego „Kujawsko-pomorskie” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

20/10/2015