Zwiedzanie jednego z największych ogrodów botanicznych w Europie

Inwestycja EFRR miała kluczowe znaczenie w przygotowaniu ścieżki edukacyjnej w jednym z największych ogrodów botanicznych w Europie.  Liczba turystów stale rośnie.

Inne narzędzia

 
Ścieżka edukacyjna umożliwia gościom poznanie ważnych i rzadkich gatunków w ogrodzie botanicznym. © Piotr Banaszczak Ścieżka edukacyjna umożliwia gościom poznanie ważnych i rzadkich gatunków w ogrodzie botanicznym. © Piotr Banaszczak

" Goście mogą wędrować godzinami, podziwiając naturę i poznając najniezwyklejsze gatunki drzew i roślin. Nowa infrastruktura, obejmująca ścieżki, ławki i kosze na odpady, sprawia, że zwiedzanie jest łatwiejsze i przyjemniejsze "

Piotr Banaszczak, dyrektor Arboretum w Rogowie

Arboretum w Rogowie w województwie łódzkimw Polsce to jeden z największych ogrodów botanicznych w Europie, w którym na 54 hektarach rośnie 30 000 roślin reprezentujących 3500 gatunków. Jest to też jeden z ogrodów, w którym bardzo łatwo się zgubić. 

Dla miłośników drzew

Arboretum w Rogowie otwarto w 1925 roku. Służy ono przede wszystkim do celów badawczo-naukowych. Ale odwiedzają je też tysiące turystów pragnących podziwiać piękno natury. Dzięki unijnej inwestycji turyści mogą teraz korzystać z dostosowanych do indywidualnych preferencji ścieżek edukacyjnych.

W ramach projektu ulepszono obiekty dla zwiedzających znajdujące się w tym słynnym ogrodzie botanicznym, łącząc główne części ogrodu ścieżką osłaniającą gości przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. Ścieżka jest także dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Ścieżka o długości 2,4 km umożliwia gościom obejrzenie najciekawszych fragmentów ogrodu i zachęca ich do zapoznania się z najważniejszymi gatunkami drzew i roślin. Goście mogą zobaczyć rzadkie (i popularne) gatunki, poznać ich znaczenie gospodarcze oraz sposób oddziaływania na środowisko. 

W Arboretum w Rogowie rosną także zagrożone gatunki drzew i roślin.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w projekcie „Ścieżka edukacyjna w Arboretum w Rogowie” wyniosła 418 839 PLN (około 97 970 EUR), z czego 281 194 PLN (około 65 774 EUR) pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Województwo Łódzkie” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

17/12/2015