Rozbudowa portu lotniczego w Gdańsku w celu zaspokojenia potrzeb związanych ze zwiększeniem ruchu

Budowa drugiego terminala pasażerskiego na gdańskim lotnisku i modernizacja obecnej infrastruktury zapewni obsługę większej liczby pasażerów i operacji, co przyczyni się do rozwoju gospodarczego tego regionu.

Inne narzędzia

 

Projekt zakłada budowę drugiego terminala pasażerskiego na gdańskim lotnisku im. Lecha Wałęsy w związku z prognozą wzmożenia się ruchu pasażerskiego w regionie. Wspomniany port, jako jeden z ośmiu w Polsce, wchodzi w skład transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

Trzypiętrowy terminal T2 z poziomem podziemnym i strefami operacyjnymi lotniska obejmuje poczekalnie, sortownię bagażu i obszar ogólnodostępny ze strefami odpraw, powierzchnią biurową linii lotniczych oraz obszarami gastronomicznymi i usługowymi. Projekt uwzględnia także renowację terminala T1 pod kątem dostosowania portu do systemu dwuterminalowego oraz budowę płyty postojowej z 15 stanowiskami dla samolotów i drogi kołowania.

Wyraźny wzrost aktywności

Plan jest realizowany równolegle z innym projektem finansowanym ze środków unijnych — „Port lotniczy Gdańsk — modernizacja infrastruktury związanej z płytą lotniska”. Zmodernizowany port lotniczy może teraz obsługiwać nowe połączenia i ma większą przepustowość. W 2012 r. liczba pasażerów obsługiwanych w gdańskim porcie lotniczym wzrosła z 2,5 do 5 mln, a obecnie wykonuje się na nim 30 operacji lotniczych na godzinę. Głównymi beneficjentami nowej infrastruktury są pasażerowie i przewoźnicy. Ponadto w fazie wdrażania projektu powstały 33 nowe miejsca pracy.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Port Lotniczy Gdańsk — budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej” wynosi 57 357 781 EUR, z czego 20 244 830 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt był realizowany w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w okresie programowania 2007–2013 w ramach priorytetu „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T”.


Data projektu

27/05/2015