Rozbudowa i modernizacja zapewni szybki dalszy rozwój portu lotniczego w Poznaniu

W wyniku znacznych inwestycji w infrastrukturę regionalne lotnisko w Polsce będzie się mogło dalej się rozwijać i odnosić sukcesy gospodarcze.

Inne narzędzia

 

Poznań-Ławica to międzynarodowy i regionalny port lotniczy, który stanowi część transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) i jest zlokalizowany pomiędzy głównymi trasami lotniczymi do Berlina i Bukaresztu.

Projekt ten obejmował w szczególności znaczną modernizację budynku terminalu pasażerskiego w porcie lotniczym Poznań-Ławica leżącym 7 km na zachód od Poznania.

W zakres prac wchodziła także budowa specjalnego stanowiska do odladzania samolotów oraz rozbudowa innych terenów portu lotniczego, w tym nowych dróg kołowania oraz płyty postojowej dla samolotów. Rozbudowano i zmodernizowano także budynek terminalu pasażerskiego.

Prognozy znacznego wzrostu liczby pasażerów

Przepustowość portu lotniczego ma według oczekiwań wzrosnąć z 1,5 mln pasażerów rocznie w chwili obecnej do około 3 mln.

Przepustowość wzrośnie do maksymalnie 30 operacji na godzinę w ramach systemu dróg kołowania oraz maksymalnie 1760 pasażerów (przylatujących i odlatujących) na godzinę w okresach szczytu. 

Projekt przyniesie korzyści głównie liniom lotniczym i pasażerom korzystającym z lotniska. Oczekuje się jednak również, że wzrost przepustowości portu lotniczego o 50 % zapewni też korzyści mieszkańcom województwa wielkopolskiego, stanowiąc bodziec do rozwoju gospodarki lokalnej i regionalnej.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Port Lotniczy Poznań-Ławica — rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej" wynosi 73 093 816 EUR, z czego 22 113 935 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt był realizowany w ramach priorytetu „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

25/11/2014