Obwodnica Ełku stanowi optymalne rozwiązanie problemów transportowych

Dostępność, jakość i rozwój infrastruktury transportowej w Ełku w województwie warmińsko-mazurskim uległy poprawie za sprawą wybudowania obwodnicy okalającej miasto. Dzięki temu udało się rozwiązać najistotniejsze kwestie dotyczące transportu w Ełku i sąsiednich gminach, w których nasilał się problem braku obwodnicy.

Inne narzędzia

 
Nowy odcinek drogi i most na obwodnicy Ełku © Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Nowy odcinek drogi i most na obwodnicy Ełku © Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

" „Budowa trzeciego i czwartego odcinka obwodnicy Ełku jest kontynuacją budowy odcinka pierwszego i drugiego przeprowadzonego wcześniej przez miasto. W rezultacie dzięki ukończeniu obwodnicy udało się przenieść ruch tranzytowy poza miasto, a także zwiększyć bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego w mieście. "

Karol Głębocki, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie

Nowy odcinek drogi ma 4,76 km długości i stanowi element dróg krajowych 16 i 65. Ponadto zapewnione zostało bezpieczeństwo infrastruktury drogowej zgodnie z parametrami drogi ekspresowej.

Droga została połączona z obecną siecią dróg za pomocą węzła, na którym zainstalowano system oświetlenia. Pozostałe elementy zbudowane w ramach inwestycji to wiadukty, most i przejście podziemne.

Projekt obejmował także doprowadzenie dróg dojazdowych oraz remont elementów infrastruktury technicznej uszkodzonych podczas budowy nowej drogi. Ponadto zainstalowano system ochrony środowiska — kanalizację deszczową oraz system oczyszczania wstępnego, w tym zbiorniki infiltracyjne, zbiorniki na ścieki, przejścia dla zwierząt i bariery przeciwdźwiękowe.

Większa konkurencyjność gospodarcza

W wyniku inwestycji region stał się bardziej spójny i atrakcyjny gospodarczo. Wzrosła konkurencyjność Ełku, województwa warmińsko-mazurskiego i, pośrednio, całej Polski Wschodniej.

Połączenia transportowe w regionie, a także z siecią dróg krajowych i międzynarodowych są lepszej jakości, przez co główne ośrodki regionalne stały się bardziej dostępne. Obecnie ruch drogowy w mieście i na głównych drogach wojewódzkich i krajowych jest bardziej płynny.

W 2008 r. do czasu otwarcia obwodnicy Ełku doszło do 26 wypadków drogowych, w których obrażenia odniosło 28 osób. Do 2013 r. po uruchomieniu obwodnicy wskaźniki te spadły i wyniosły 9 wypadków i 11 osób rannych. Szacuje się, że dzięki budowie obwodnicy, a tym samym krótszemu czasowi podróży i niższym kosztom utrzymania pojazdów, pasażerowie i firmy transportowe oszczędzają rocznie ponad 10 milionów EUR.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wysokość inwestycji w ramach projektu „Obwodnica Ełku” wynosiła 36 635 392 EUR, z czego 27 388 734 EUR pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt był realizowany w ramach programu operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” wokresie programowania 2007–2013.

Data projektu

08/07/2015