Stary młyn na Oławie wytwarza energię ze źródeł odnawialnych

Działający w sektorze agroturystyki Eko Agro Turystyka Młyn to przekształcony młyn wodny, w którym znajdują się obiekty noclegowe, rozrywkowe, restauracyjne i spa dla turystów. Firma zróżnicowała i poszerzyła swoją ofertę, instalując nową turbinę do produkcji energii elektrycznej napędzaną wodą rzeki. Energia służy gościom i szerszej społeczności.

Inne narzędzia

 
Część odbudowanego młyna. © Eko Agro Turystyka Młyn Część odbudowanego młyna. © Eko Agro Turystyka Młyn

" Odbudowa starego młyna pozwoliła nam rozwinąć firmę dzięki możliwości oferowania turystom obiektów noclegowych i rozrywkowych. Rolnicy z sąsiedztwa mogą teraz regulować nawodnienie swoich pól wokół rzeki, co przyczyniło się do zwiększenia plonów. Podniesienie poziomu wód gruntowych w okolicy młyna w wyniku odbudowy kanału zmniejszyło zagrożenie powodziowe. I wreszcie przywrócenie działania młyna wskrzesiło architekturę przemysłową i technologię sprzed stu lat. "

Arkadiusz Drulis, właściciel Eko Agro Turystyka Młyn

W młynie zlokalizowanym na kanale między Młynówką a Oławą znajdowała się nieużywana turbina elektryczna, której właściciele nie byli w stanie naprawić. Dzięki funduszom EFRR całkowicie odnowiono stary budynek młyna i zainstalowano nową turbinę do produkcji energii elektrycznej.

Większa głębokość wody

Zastosowanie w nowej turbinie najnowocześniejszej technologii pozwoliło przywrócić faunę i florę. Przybyło też siedlisk wodnych. Głębokość rzeki i kanału zwiększyła się z 20 cm do ponad 1,3 m, co spowolniło prąd rzeki, zmniejszyło erozję jej dna i brzegów. Ustabilizowanie wody na ppowierzchni miało pozytywny wpływ na las i plony rolne wzdłuż brzegów rzeki, a także poprawiło warunki życia zwierząt wodnych i kwiatów. Podniósł się też poziom wód gruntowych, który w ostatnich latach obniżał się na skutek suchego klimatu.

Zbudowanie innowacyjnych rurociągów turbiny pozwoliło istotnie zwiększyć ilość wytwarzanej energii elektrycznej. Jest ona wykorzystywana do ogrzewania budynku i wody przy użyciu pomp ciepła.

Dzięki modernizacji poprawiła się konkurencyjność firmy. Jednocześnie zapewniono zaopatrzenie w energię elektryczną na poziomie lokalnym, co zmniejszyło uzależnienie od energii uzyskiwanej z paliw kopalnych. Dzięki przyłączeniu do krajowej sieci energetycznej z energii wytwarzanej w młynie korzysta szersza społeczność. Niewykorzystana energia jest odsprzedawana do sieci, co jest źródłem dodatkowego dochodu dla młyna.

Atrakcja turystyczna

Możliwość zobaczenia, jak działa mała elektrownia wodna, przyciąga turystów do regionu. Wycieczki łodzią po kanale i Oławie, niemożliwe wcześniej z powodu niskiego poziomu wody, stały się dodatkową atrakcją dla gości.

Projekt zachęcił inne okoliczne firmy do instalowania małych elektrowni wodnych. Niektóre z tych firm zróżnicowały nawet swoją działalność, wprowadzając wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych.

Ten projekt jest doskonałym przykładem na to, jak firmy rozwijają i dywersyfikują swoją działalność, decydując się na wytwarzanie ekologicznej energii ze źródeł odnawialnych, a przy tym przyczyniają się do ochrony środowiska.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Mała elektrownia wodna na kanale młyńskim rzeki Oławy w miejscowości Witowice” to 191 224 EUR, z czego 77 000 EUR pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Województwo dolnośląskie” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

01/12/2015