Tworzenie nowoczesnych centrów wiedzy

RegioStars 2010 FinalistW bibliotekach publicznych w Olsztynie i Mariampolu (Litwa) otwarto innowacyjne centra multimedialne, oferujące szereg kursów grupowych oraz indywidualnych, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Centra nie tylko uczą nowych umiejętności w wesołym i dynamicznym środowisku, ale także przyciągają odwiedzających do bibliotek.

Inne narzędzia

 
Radość z interaktywnej nauki w multicentrach zorganizowanych przy bibliotekach publicznych. Prawa autorskie: Multicentrum, Olsztyn. Zdjęcia do wielokrotnego użytku. Radość z interaktywnej nauki w multicentrach zorganizowanych przy bibliotekach publicznych. Prawa autorskie: Multicentrum, Olsztyn. Zdjęcia do wielokrotnego użytku.

„Ponad 1400 starszych obywateli nauczyło się, jak obsługiwać komputer oraz jak pisać i wysyłać wiadomości e-mail”.
Ilona Sekścińska, kierownik projektu i opiekun biblioteki

Lokalni mieszkańcy biorą udział w bezpłatnych kursach dotyczących komputerów, muzyki, języków, nauki i sztuki prowadzonych przez profesjonalistów z dziedziny informatyki, zawodowych muzyków i artystów, a także nauczycieli — a wszystko to w dynamicznym środowisku nauczania. Nacisk kładzie się na zabawę i interaktywną naukę przy użyciu nowoczesnych komputerów oraz innego sprzętu, takiego jak kamery wideo, syntezatory muzyczne oraz urządzenia do pomiaru tempa i dźwięków.

Nauka w bibliotece trwa całe życie

Dzięki współpracy biblioteki mogły podzielić koszty zakupu oprogramowania, a także organizować konferencje wideo i inne wspólne działania. Centra przede wszystkim świadczą usługi dla dzieci, ale dorośli też są mile widziani (w tym także starsi mieszkańcy), jak również osoby niepełnosprawne, które biorą udział w zajęciach i innych działaniach.

Każda osoba biorąca udział w kursie otrzymuje dyplom ukończenia. Kursy nie tylko zapewniły uczestnikom nowe umiejętności i dały im pewność siebie. Zmieniły także publiczny wizerunek bibliotek — z nieciekawych zbiorów starych książek na tętniące życiem, niekonwencjonalne miejsca nauki. Sukces stał się inspiracją do utworzenia podobnych siedmiu centrów w Polsce i drugiego na Litwie.

Odrodzenie gospodarcze i społeczne

Olsztyn i Mariampol są stolicami regionów — jednych z najbiedniejszych w Unii Europejskiej. Na tych zdominowanych przez rolnictwo i inne tradycyjne dziedziny obszarach umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz ogólny poziom edukacji są na bardzo niskim poziomie.

Zapewniając nowoczesne i atrakcyjne sposoby nauki ludziom w każdym wieku, centra dążą do długotrwałego odrodzenia regionów, zarówno gospodarczego, jak i społecznego. Jest to możliwe, biorąc pod uwagę fakt, że ośrodki są nieustannie pełne dzieci i dorosłych, którzy za pomocą komputerów zdobywają nowe umiejętności.

Projekt został zainicjowany i prowadzony przez bibliotekę publiczną w Olsztynie, w której multicentrum otwarto trzy miesiące wcześniej niż w Mariampolu. Dlatego też strona polska mogła podzielić się doświadczeniem ze swoim litewskim partnerem, testując sprzęt przy użyciu komunikacji wirtualnej (na przykład za pomocą konferencji internetowych i wspólnych prognoz pogody).

Władze lokalne Olsztyna i Mariampola zobowiązały się finansować przedsięwzięcie prowadzenia multicentrów przez pięć lat, opłacając pensje dla pracowników i pokrywając inne wydatki tak, aby ośrodki te mogły świadczyć bezpłatne usługi. Projekt stał się także początkiem dalszych wspólnych inicjatyw pomiędzy centrami a lokalnymi szkołami, instytucjami kulturalnymi i innymi organizacjami.

Data projektu

09/06/2010