Przywrócenie dawnej świetności średniowiecznemu Zamkowi Grodno w Zagórzu Śląskim

Renowacja średniowiecznego Zamku Grodno zwiększyła atrakcyjność turystyczną tego zabytku i otworzyła przed lokalnymi mieszkańcami nowe możliwości. Realizacja projektu pozwoliła zabezpieczyć dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska i poszerzyć jego ofertę kulturalną.

Inne narzędzia

 
The renovation of the Grodno medieval castle has improved the site’s tourist appeal and created opportunities for the local community. ©Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (2018) The renovation of the Grodno medieval castle has improved the site’s tourist appeal and created opportunities for the local community. ©Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (2018)

" Zamek Grodno jest wizytówką naszej gminy. Dzięki przebudowie zamek zyskał na atrakcyjności i odwiedza go coraz więcej turystów, którzy przyjeżdżają na nocne zwiedzanie zamku. Mamy nadzieję, że ten trend się utrzyma. "

Paweł Antczak, Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Gminy Walim.

Zamek zyskał nową funkcję jako centrum działalności kulturalnej i turystycznej. Oprócz tego zrekonstruowano i wyremontowano kilka ważnych części budynku, dzięki czemu zwiększyła się nie tylko atrakcyjność zabytku, ale także liczba osób odwiedzających region.

Poszerzanie oferty kulturalnej

Dzięki środkom z UE wyremontowano kilka części zamku, które albo popadły w ruinę, albo nie były dotychczas wykorzystywane, np. budynek łącznika. Zrekonstruowano także budynek bramny oraz basztę obronną, których wcześniej nie udostępniano zwiedzającym. Remont umożliwił włączenie obu atrakcji do trasy zwiedzania zamku, tym samym poszerzając jego ofertę kulturalną.

XVI-wieczny budynek bramny zawalił się w XIX wieku z powodu braku dbałości o jego utrzymanie, a także braku funduszy na prace konserwatorskie. W ramach projektu budynek został w całości wyremontowany i zyskał nową funkcję: znajdują się w nim trzy pokoje noclegowe, recepcja i nowa, większa restauracja. Dla gości i turystów zbudowano także nowe zaplecze sanitarne.

Nowy wygląd, nowi zwiedzający

Częścią projektu był zakup nowego sprzętu multimedialnego do pomieszczenia, w którym znajdowała się kiedyś kuchnia, oraz do głównej sali zamkowej. Nowy sprzęt multimedialny pozwala na organizację wydarzeń kulturalnych w głównej sali, takich jak wystawy, inscenizacje historyczne, pokazy filmowe, spotkania autorskie i koncerty. 

Dzięki działaniom w ramach projektu zamek stał się bardziej atrakcyjny dla turystów przejeżdżających przez region. Zwiększyła się też sprzedaż biletów: w 2018 roku liczba sprzedanych biletów wzrosła do ponad 56 000, czyli o 16 000 biletów więcej niż w 2015 roku, przed rozpoczęciem prac renowacyjnych. Realizacja projektu pozwoliła na utworzenie trzech nowych miejsc pracy w zamku.

Zamek Grodno położony jest w południowej części Gór Wałbrzyskich, nad rzeką Bystrzycą. Dzięki długiej, niemal 900-letniej historii, zamek stał się miejscem o ogromnym znaczeniu kulturalnym, historycznym i gospodarczym dla regionu.

 

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE 

Łączna wartość inwestycji w projekt „Średniowieczny Zamek Grodno jako Centrum działalności kulturalnej i turystycznej – Przebudowa elementów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim: budynek bramny, budynek łącznika oraz remont baszty obronnej” wyniosła 482 416 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 284 923 EUR został wniesiony za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na okres programowania 2014–2020. Inwestycja objęta jest priorytetem „Rynek wewnętrzny”.