Innowacyjna gospodarka: Zamknięcie programów operacyjnych 2007-2013

Inne narzędzia

 
Available languages : English Polish
Period : 2007-2013
Date : 11/02/2019

Wkład UE: 8.7 mld EUR

More information :

Polska - Programy Operacyjne 2007-2013

Publications