Zachodniopomorskie: Zamknięcie programów operacyjnych 2007-2013

Inne narzędzia

 
Available languages : English Polish
Period : 2007-2013
Date : 10/08/2018

Wkład UE: 862 mln EUR

  • 707 projektów wspierających MSP, np. Rozwój laserowej technologii FIBER w firmie POWER-TECH w Wałczu;
  • 39 projektów wspierających działania badawczo-rozwojowe, np. Wdrożenie innowacyjnej technologii hartowania szkła niskoemisyjnego;
  • 203 km przebudowanych linii kolejowych, np. Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402 Goleniów-Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do portu lotniczego Szczecin/Goleniów;
  • 380,83 km przebudowanych dróg, np. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica – Lisowo;
  • 30 projektów z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego, np. Morskie opowieści - stworzenie infrastruktury technicznej ogólnodostępnych sieci bezprzewodowych i dostępnych Publicznie Punktów Dostępu do Internetu;
  • 277 482 osoby objęte selektywną zbiórką odpadów, np. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych wraz z rozbudową Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym;
  • 142,85 km sieci kanalizacyjnych, np. Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek i Wierzchowo oraz przebudowa stacji uzdatniania wody dla miejscowości Wierzchowo w gminie Wierzchowo;
  • 40,22 ha obszarów poddanych rewitalizacji, np. Renowacja oraz adaptacja zabytkowego budynku STAREJ RZEŹNI mieszczącego się na Łasztowni pod działalność gospodarczą, społeczną i kulturalną;
  • 79 nowych/zmodernizowanych obiektów kulturalnych, np. Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy, Muzeum Narodowe w Szczecinie;
  • 15 zmodernizowanych szpitali, np. Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii;
More information :

Polska - Programy Operacyjne 2007-2013

Publications