Śląskie: Zamknięcie programów operacyjnych 2007-2013

Inne narzędzia

 
Available languages : English Polish
Period : 2007-2013
Date : 10/08/2018

Wkład UE: 1,7 mld EUR

  • 3,5 mln osób korzysta ze zrewitalizowanej infrastruktury, np. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach;
  • 13,9 mln osób korzysta ze wspartej infrastruktury turystycznej, np. Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego;
  • 60,5 km nowych dróg, np. budowa Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice;
  • 235 sztuk zakupionego taboru komunikacji miejskiej, Zakup składów tramwajowych dla potrzeb nowej linii tramwajowej w Częstochowie;
  • Prawie 2,2 mln badań specjalistycznych wykonano z wykorzystaniem zakupionego sprzętu medycznego, np. Przebudowa i doposażenie w aparaturę specjalistyczną części budynku na potrzeby Laboratorium Technologicznego Pracowni Sztucznego Serca;
  • 85,5 tys. studentów korzysta ze wspartej infrastruktury edukacyjnej, np. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka Uniwersytetu Śląskiego;
More information :

Polska - Programy Operacyjne 2007-2013

Publications