Lubuskie: Zamknięcie programów operacyjnych 2007-2013

Inne narzędzia

 
Available languages : English Polish
Period : 2007-2013
Date : 10/08/2018

Wkład UE: 494 mln EUR

  • 109 979 osób korzysta z infrastruktury turystyki i kultury objętej wsparciem, np. Lubuskie aktywne i turystyczne;
  • 26 projektów z zakresu B+R, np. Park Naukowo - Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego;
  • 25 projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczymi, np. Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych (LOliWA) w Kalsku;
  • Wybudowano 31, 94 km nowych dróg, np. Budowa obwodnicy Babimostu;
  • 52,13 ha obszarów zrewitalizowanych, np. Rewitalizacja Bulwaru nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp.;
  • Zrealizowano 17 projektów z obszaru ochrony zdrowia, np. Utworzenie Regionalnego Ośrodka Neuronawigacji w Terapii i Diagnostyce Centralnego Układu Nerwowego i Kręgosłupa;
  • Zrealizowano 25 projektów rewitalizacyjnych, np. Rewitalizacja śródmieścia Kożuchowa - remont Zamku;
More information :

Polska - Programy Operacyjne 2007-2013

Publications