Manifest do młodzieży od młodzieży –Kształtowanie polityki europejskiej współpracy

Inne narzędzia

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 16/10/2020

Zaangażowanie młodych Europejczyków w przyszłość Europejskiej współpracy terytorialnej

W 2020 r. przypada 30 rocznica powstania przewodniego unijnego programu współpracy o nazwie INTERREG. Od 30 lat ten cechujący się duchem współpracy program skutecznie przyczynia się do postrzegania europejskich granic jako szansy. Trzy główne tematy związane z obchodami to: sąsiedzi, ekologia i młodzież.

Jako jeden z trzech głównych tematów kampanii z okazji 30-lecia INTERREG temat „młodzież” ma na celu pokazanie, że nawet jeśli osoby młode są już zaangażowane w Europejską współpracę terytorialną (EWT), wciąż można – i należy – zrobić dużo więcej. Jak? Dzięki gromadzeniu pomysłów młodych ludzi i uwzględnianiu ich życzeń dotyczących usprawnienia współpracy terytorialnej w przyszłości, aby młode pokolenia czuły się wysłuchane przez najważniejszych decydentów UE.

To ukierunkowane na młodzież, demokratyczne działanie prowadzone w 2020 r. jest aktualne nie tylko z powodu kampanii z okazji 30-lecia INTERREG, ale także dlatego, że rok ten obfituje w zmiany polityczne między dwoma okresami budżetowymi UE, a mianowicie między budżetem na lata 2014–2020 i lata 2021–2027. Rok 2020 jest zatem najlepszym momentem na wyrażenie swoich poglądów i wywarcie wpływu na tworzenie polityki w zakresie INTERREG oraz jej wdrażanie w formie projektów. W niniejszym Manifeście przedstawiono pomysły osób młodych dotyczące INTERREG, a zwłaszcza sposobów lepszego dostosowania tej inicjatywy do ich oczekiwań. Manifest jest skierowany głównie do decydentów na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym, a także do instytucji zarządzających INTERREG oraz beneficjentów projektów, organizacji zainteresowanych kształtowaniem polityki spójności w UE – a w szczególności INTERREG – oraz młodzieżą, zaangażowaniem obywateli i demokratycznym uczestnictwem.

Pomysły tutaj przedstawione zgromadziły służby Komisji Europejskiej za pomocą ukierunkowanych sondaży, ankiet i internetowych dyskusji grupowych z młodzieżą z całej Europy (tj. z UE, regionów najbardziej oddalonych oraz państw sąsiadujących z UE).

Komisarz UE ds. spójności i reform Elisa Ferreira oraz niemiecka prezydencja Rady UE otrzymają Manifest w dniu 15 października 2020 r. na Wydarzeniu Rocznym Programu INTERREG podczas specjalnego dialogu z młodzieżą, w obecności niektórych spośród młodych ludzi, którzy wnieśli swój wkład w Manifest. Celem dialogu jest debata i wysłuchanie odpowiedzi najważniejszych decydentów UE na Manifest.

More information :

Interreg 30 Years

Publications