Wzrost gospodarczy i zatrudnienie w regionach i miastach: panorama rozporządzeń dotyczących polityki spójności i polityki regionalnej na lata 2007-2013

Inne narzędzia

 
Available languages : Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 03/07/2006

Większy wzrost gospodarczy i zatrudnienie we wszystkich regionach i miastach Unii Europejskiej – oto przewodnia myśl, jaka określa politykę spójności i jej instrumenty na lata 2007-2013. W tym okresie na rzecz programów wzrostu
regionalnego oraz zachęcania do tworzenia nowych miejsc pracy zainwestuje się 308 miliardów euro (wartość wg cen z 2004 r.) – jest to jak dotąd największa z przekazanych poprzez instrumenty polityki spójności suma.

Publications