Polityka regionalna w Twoim kraju

Austria Belgia Bułgaria Cypr Republika Czeska Dania Estonia Finlandia Francja Niemcy Grecja Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Niderlandy Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Hiszpania Szwecja Zjednoczone Chorwacja Portugalia Hiszpania Francja

Polityka regionalna

Unijna polityka regionalna jest polityką inwestycyjną. Wspiera one tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność, wzrost gospodarczy, poprawę jakości życia oraz zrównoważony rozwój. Inwestycje w tych dziedzinach przyczyniają się do realizacji strategii "Europa 2020".

Estońska publiczna stacja telewizyjna ERR wyemitowała zeszłej jesieni serię programów, które koncentrowały się na wpływie funduszy strukturalnych na lokalne społeczności i gospodarkę.......
Jesienią w Gdańsku przeprowadzone zostaną testy autonomicznego mikrobusa, będące częścią finansowanego ze środków EFRR projektu dla regionu Morza Bałtyckiego. Celem tego przedsięwzięcia jest......
Nowe sprawozdanie sporządzone w ramach unijnego programu URBACT pokazuje, w jaki sposób władze miasta mogą podjąć pewne proste, praktyczne kroki w celu zapewnienia równości płci poprzez......
Komisarz ds. polityki regionalnej i miejskiej Corina Creţu, której kadencja zbliża się do końca, podkreśla niektóre kluczowe sukcesy polityki spójności w regionach UE i wskazuje......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset