Polityka regionalna w Twoim kraju


Kwalifikowalności w ramach polityki spójności 2014-2020
Austria Belgia Bułgaria Cypr Republika Czeska Dania Estonia Finlandia Francja Niemcy Grecja Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Niderlandy Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Hiszpania Szwecja Zjednoczone Chorwacja Portugalia Hiszpania Francja
Komisja przyjęła dziś umowę o partnerstwie z Polską, w której określono polską strategię inwestycyjną w ramach polityki spójności na lata 2021–2027 o wartości 76,5 mld EUR.......
Komisja poczyniła dziś kolejny ważny krok, aby pomóc państwom członkowskim, władzom regionalnym i lokalnym oraz partnerom w zaradzeniu skutkom napaści Rosji na Ukrainę, przyjmując „elastyczną pomoc......
Dziś rozpoczyna się organizowany po raz pierwszy przez Komisję Festiwal poświęcony nowemu europejskiemu Bauhausowi.......
Komisja ogłosiła dziś trzy nowe zaproszenia do składania wniosków w celu realizacji idei nowego europejskiego Bauhausu w terenie. Wsparcie przeznaczone jest w szczególności dla obywateli, miast i......

Twitter