Polityka regionalna w Twoim kraju


Kwalifikowalności w ramach polityki spójności 2014-2020
Austria Belgia Bułgaria Cypr Republika Czeska Dania Estonia Finlandia Francja Niemcy Grecja Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Niderlandy Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Hiszpania Szwecja Zjednoczone Chorwacja Portugalia Hiszpania Francja

Polityka regionalna

Unijna polityka regionalna jest polityką inwestycyjną. Wspiera one tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność, wzrost gospodarczy, poprawę jakości życia oraz zrównoważony rozwój. Inwestycje w tych dziedzinach przyczyniają się do realizacji strategii "Europa 2020".

Komisja ogłosiła dziś wypłacenie pierwszej transzy pomocy dla Chorwacji w wysokości 88,9 mln euro z Funduszu Solidarności UE (FSUE). Pieniądze zostaną przekazane w związku z tragicznym......
Słupsk oferuje mieszkańcom możliwość bezpłatnego wypożyczenia jednego z czterech rowerów towarowych. Celem finansowanego przez UE projektu CoBiUM – Cargo Bikes in Urban Mobility –......
Komisja zatwierdziła dzisiaj zmianę polskiego programu „Inteligentny Rozwój”. 314,5 mln EUR zostało skierowane na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Środki te, w połączeniu......
Komisja Europejska zatwierdziła dzisiaj zmiany trzech programów operacyjnych polityki spójności w Polsce. Zmiany umożliwią sfinansowanie działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset

PEER LEARNING

TAIEX-REGIO PEER 2 PEER has improved its offer of peer learning on regional policy by adding a new option for organising online exchanges.

TAIEX REGIO