COBALT - mobiliteit bevorderen door het leren van talen

Het COBALT-project is een uniek online leerplatform (http://www.franel.eu) dat het leren van Frans of Nederlands toegankelijker maakt voor bewoners van de Frans-Belgische grensstreek.

Extra tools

 
Het doel was het huidige taalcurriculum aanvullen zonder regionale onderwijssystemen te storen. Daarom ontwikkelde het project een gratis online leerplatform om Nederlands en Frans als vreemde taal te leren. © WBI Het doel was het huidige taalcurriculum aanvullen zonder regionale onderwijssystemen te storen. Daarom ontwikkelde het project een gratis online leerplatform om Nederlands en Frans als vreemde taal te leren. © WBI

" FRANEL is zeer interessante software omdat je met dit uitgebreide hulpprogramma zowel mondelinge als schriftelijke vaardigheden kunt oefenen. Je krijgt bijvoorbeeld andere accenten te horen dan die van de twee professoren op de universiteit. "

Nele, Nederlandstalige student

De Franse regio Nord-Pas de Calais en de Waalse en Vlaamse regio's in België mogen dan wel een gemeenschappelijke grens en geschiedenis hebben, hun taal delen ze niet. En al steken economie, toerisme en zelfs politiek ongehinderd de grens over, taal doet dat meestal niet.

Met het door de EU gefinancierde COBALT-project wordt een oplossing geboden voor deze situatie en worden de betrekkingen over de grens verbeterd doordat het leren van Frans in West-Vlaanderen en het leren van Nederlands in Wallonië en Nord-Pas de Calais wordt gestimuleerd. 

Rijp voor verandering

Projectcoördinatoren hebben een duidelijke behoefte vastgesteld voor extra taaltraining op maat, als aanvulling op het huidige curriculum op regionale scholen. Bovendien zagen ze na uitgebreid onderzoek bij lokale studenten de bereidheid en motivatie om hun beheersing van het Frans of Nederlands te verbeteren, waarbij velen zeiden dat ze taalvaardigheid zagen als belangrijkste factor voor toekomstige werkkansen. Dit gevoel werd ook nog bevestigd door regionale wervingsbureaus waarbij meerdere aangaven dat het gebrek aan taalvaardigheid een hindernis vormt voor beroepsmobiliteit.

Het klimaat was rijp voor verandering en dus ging COBALT aan de slag.     

Een platform voor interactief leren

Om zijn doelstellingen te kunnen bereiken wendde het project zich tot de technologie. Het doel was het huidige taalcurriculum aanvullen zonder regionale onderwijssystemen te storen. Daarom ontwikkelde het project een gratis online leerplatform om Nederlands en Frans als vreemde taal te leren. Een van de belangrijkste doelen van het project was het vergroten van de werkkansen van de gebruikers van het leerplatform. Daarom is het project gericht op mensen die al een basisvaardigheid van de taal hebben (niveau A2) en niet op beginners.  

En zo ontstond FRANEL, een innovatief leerplatform dat speciaal is ontwikkeld voor Franse, Vlaamse en Waalse studenten die hun Frans of Nederlands willen verbeteren. Het platform biedt studenten interactieve leeractiviteiten. Veel lessen zijn bijvoorbeeld gebaseerd op televisieverslagen en live beelden van regionale nieuwszenders, zodat je tijdens het leren van de vreemde taal meteen een vleugje lokaal begrip mee krijgt. 

FRANEL combineert algemeen Frans en Nederlands en zakelijk Frans en Nederlands en gebruikt een combinatie van stemherkenningstechnologie, authentieke dialogen, audiovisueel materiaal, luistervaardigheidsactiviteiten en geschreven oefeningen. Ook bevat het een database „Medi@tic“ met een hele reeks video's op thema waar onderwijzers uit kunnen kiezen afhankelijk van de vraag waar op basis van het curriculum behoefte aan is.   

Voor het gebruiksgemak heeft COBALT ook een versie van FRANEL op maat gemaakt voor gebruik op de KU Leuven, Universiteit Charles de Gaulle – Rijsel 3 en de Universiteit van Bergen en voor werkzoekenden die met wervingsbureaus als de VDAB en Forem werken. 

Hindernissen verlagen

Volgens de projectorganisatoren heeft COBALT bewoners uit de drie regio's aangemoedigd de taal van hun buren te leren en zo wederzijds begrip langs de grens gestimuleerd. Het feit dat FRANEL gratis online toegankelijk is, heeft ook geholpen om hindernissen voor het leren van talen te overwinnen. Tot nu toe hebben zich meer dan 40 000 gebruikers geregistreerd en daar komen er nog dagelijks meer bij. Hierdoor kan de regio genieten van een hernieuwd gevoel voor wederzijds begrip en meer economische mobiliteit.


Totale investering en EU-financiering

De totale investering van het project “COBALT – Communication et Brassage Culturel à Travers l’Apprentissage des Langues et des Technologies” (COBALT: Communiceren en bruggen slaan dankzij het leren van talen en technologieën) bedraagt 1 533 409 euro, waarvan 777 992 euro is bijgedragen door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling via het operationele programma "België- Frankrijk", voor de programmeringsperiode van 2007-2013. De investering valt onder de prioriteit „De economische ontwikkeling van de zone bevorderen via een samenhangende en geïntegreerde grensoverschrijdende aanpak“.


Ontwerpdatum

14/07/2016

Video’s