Grensoverschrijdend project om talenkennis en arbeidsmobiliteit te verbeteren

Via een grensoverschrijdend project waarbij de talenkennis van de deelnemers wordt vergroot, worden een grotere culturele kennis en arbeidsmobiliteit gestimuleerd en ontwikkeld.

Extra tools

 
Deelnemers van een drietalige toneelworkshop in de Euregio Maas-Rijn. Deelnemers van een drietalige toneelworkshop in de Euregio Maas-Rijn.

De integratie van de Europese Unie heeft de vrijheid van verkeer van werknemers verbeterd. Werknemers kunnen zich van het ene naar het andere land verplaatsen om te profiteren van banenkansen. Hoewel de grenzen verdwijnen, blijven cultuur- en taalbarrières bestaan.

Linguacluster stimuleert een betere cultuur- en talenkennis in het Nederlands, Duits en Frans, en streeft naar een cultuuroverschrijdend begrip tussen inwoners van België, Duitsland en Nederland.

Linguacluster begint op school. Studenten nemen deel aan culturele uitwisselingen, virtueel of via rechtstreekse contacten. Om deze uitwisselingen te bevorderen, helpt het programma scholen om een band met partnerscholen in andere landen op te bouwen.

Tijdens zo'n uitwisseling van één tot drie dagen verwerven de studenten zelf kennis van een andere taal en cultuur. Het programma richt zich vooral op leerlingen uit het lager en middelbaar onderwijs.

Grotere arbeidsmobiliteit en betere persoonlijke interactie

Linguacluster organiseert beroepsstages voor leerlingen uit het beroepsonderwijs die hun vaardigheden verder willen ontwikkelen. Door in een echt bedrijf te werken, komen studenten in aanraking met de gebruiken en de taal van andere landen. Daarnaast krijgen ze de kans om hun vakspecifieke en taalvaardigheden te verbeteren.

Naast rechtstreekse contacten en praktische ervaringen kunnen studenten ook aan taaltrainingen in vijf specifieke beroepen deelnemen (officemanager, receptionist, logistiek medewerker, verkoopvertegenwoordiger en IT-medewerker). Deze trainingen zijn allemaal online beschikbaar.

Met als doel om de cultuur- en talenkennis over de grenzen heen te bevorderen, heeft Linguacluster een boek ontwikkeld. Dit boek bevat informatie over het gebied en de deelnemende regio's. Op het programma staan ook toneelworkshops, zanglessen in meerdere talen en een grensoverschrijdende voetbalwedstrijd.

In totaal slaagde Linguacluster erin om ruim 8 000 studenten te bereiken die aan de projectactiviteiten hebben deelgenomen. In het kader van het project werd ook didactisch materiaal ontwikkeld dat tot 2018 beschikbaar blijft voor toekomstige leerlingen, leerkrachten, werknemers en werkzoekenden.


Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Lingu@cluster” bedraagt EUR 4 150 820. Daarvan wordt een bedrag van 2 075 410 bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationele programma „INTERREG IV A Euregio Maas-Rijn” voor de programmeringsperiode 2007-2013.


Ontwerpdatum

14/12/2014