Technologische vernieuwing in de lift in Henegouwen

Het proces van industriële omschakeling in de Zuid-Belgische provincie Henegouwen kreeg een welkome stimulans dankzij een centrum dat in juli 2001 werd opgezet voor de bevordering van R&D en technologie, het CeRDT. Sindsdien hielp het centrum kleine ondernemingen uit sectoren gaande van chemie, voeding, metaal en IT tot het fabriceren van elektronische apparatuur bij het aanwenden van de mogelijkheden van technologische vernieuwing.

Extra tools

 

“Er zijn vele kwesties waarin niemand advies kan geven. Ik heb het dan vooral over het structureren van een vernieuwend project. CeRDT vult deze leemte. De aangeboden ondersteuning en opleiding zijn ongeëvenaard.”
François Guillotin, NCA technologies

Kleine ondernemingen bewustmaken van de voordelen van R&D en helpen om die mogelijkheden te realiseren via een samenwerking met universiteiten en onderzoekscentra waren de twee fundamentele doelstellingen van het CeRDT. De diensten van het centrum kwamen meer dan 1.000 bedrijven ten goede en er werden meer dan 60 samenwerkingsverbanden aangegaan met onderzoeksinstellingen.

Vernieuwing en verbetering

Vernieuwing in kleine ondernemingen is als sinds de vroege jaren ’90 een prioriteit voor het Waalse Gewest. Toen kampte de regio immers met een ernstige achterstand op het gebied van innovatief ondernemen en technologische vernieuwing. Het CeRDT had aandacht voor die prioriteit doordat het de belangrijkste spelers in de economische ontwikkeling van de regio bijeenbracht. Dit waren onder meer de Union Wallonne des Entreprises (UWE), de Kamer van Koophandel van Henegouwen, gemeentelijke verenigingen en onderzoeksvertegenwoordigers van de staat.

Een multidisciplinair team van 12 leden, met onder meer een juridisch adviseur, een communicatiespecialist en verscheidene ingenieurs, coördineerde de activiteiten van het project. Tot die activiteiten behoorden het organiseren van vergaderingen tussen bedrijven en het CeRDT om technologische vernieuwing te bevorderen en bedrijven aan te moedigen om meer te investeren in R&D, het promoten van de voordelen van een samenwerking met onderzoeksinstellingen en het zetten van de eerste stappen om die samenwerkingsverbanden op te bouwen.

Nadat het CeRDT een jaar actief was, herzag het de aanpak omdat duidelijk was geworden dat de methodes efficiënter konden worden gemaakt. Daaruit resulteerde een reeks hulpmiddelen om bedrijven te ondersteunen in hun aanpak van technologische vernieuwing, wat hen toegevoegde waarde bood.

De verwachtingen overtreffen

Het CeRDT kreeg een reputatie van centrale speler als adviserend orgaan voor kleine ondernemingen en in de supervisie van technologisch vernieuwende projecten. Het vermogen om de aanpak aan te passen en bij te sturen terwijl de promotionele bezigheden en bewustmakingsactiviteiten werden voortgezet, waren de sleutel tot het succes van het project.

De doelstellingen van het CeRDT werden op verschillende gebieden overtroffen: het centrum vergaderde met 1.710 bedrijven, terwijl het doel 450 was, het ondersteunde 1.014 bedrijven, terwijl het doel 600 was, het organiseerde 91 evenementen, terwijl het doel 56 was en het creëerde 11 technologische clusters, terwijl het doel 8 was.

Algemeen gesteld heeft het CeRDT de technologische expertise van onderzoeksinstellingen bij bedrijven bevorderd. Daarbij veranderde het centrum het imago van de regio en maakte het duidelijk dat R&D zelfs voor de allerkleinste ondernemingen haalbaar is. Het bracht een nieuwe houding bij ten opzichte van vernieuwing en moedigde investeringen aan in alle mogelijke soorten R&D-activiteiten. De bedrijven in de regio merken het verschil nu ze de voordelen oogsten van een meer concurrerend aanbod.


Ontwerpdatum

06/01/2010