Het museum van de Doudou toont de rituele Ducasse van Mons en de legende van Sint-Joris

In Wallonië (België) heeft Mons (Bergen) de oude Berg van barmhartigheid, het gemeentelijk pandjeshuis, omgebouwd tot een museum dat gewijd is aan zijn „Doudou”, de rituele Ducasse van de stad. Ieder jaar viert men op Drievuldigheidszondag de beroemde mythe waarin Sint-Joris de draak verslaat. In 2005 werd de Ducasse van Mons door de Unesco erkend als „Meesterwerk van het Orale en Immateriële Erfgoed van de Mensheid”. In het museum van de Doudou kun je via een interactieve en virtuele interpretatieroute lokale historische tradities ontdekken. Het museum heeft meerdere directe en indirecte banen opgeleverd. Het aantal toeristen is toegenomen.

Extra tools

 
Het museum van de Doudou herbergt een centrum voor interpretatie van de Ducasse van Mons, een jaarlijkse feesttraditie die erg belangrijk is voor de inwoners van de stad.  © Serge Brisson Het museum van de Doudou herbergt een centrum voor interpretatie van de Ducasse van Mons, een jaarlijkse feesttraditie die erg belangrijk is voor de inwoners van de stad. © Serge Brisson

" Het museum richt zich op de inwoners van Mons die de Doudou goed kennen, maar ook op toeristen van ver weg die hem voor het eerst ontdekken. Centraal staat de missie om de Ducasse van Mons aan de volgende generaties door te geven. "

Manuela Valentino, UNESCO-erfgoedconservator, stad Mons

Tijdens het Drievuldigheidsweekend komen de inwoners van Mons met duizenden bij elkaar om deel te nemen aan de Ducasse. Dan viert men de geschiedenis van de stad door middel van de beeltenis van Sint-Waltrudis, die de stad gesticht heeft. Na de afneming van de reliekschrijn en de processie begint het zogenaamde Lumeçon-gevecht, waarin wordt gespeeld hoe Sint-Joris de draak verslaat.

Het museum van de Doudou nodigt uit om deze feestelijke traditie van Mons te herbeleven via een interpretatieroute vol uitleg, films, voorwerpen, muziek ... Ook worden er educatieve activiteiten voor deelnemers van alle leeftijden aangeboden.

Het museum van de Doudou is gevestigd in de oude Berg van barmhartigheid op steenworp afstand van de Grote Markt in de tuin van de burgemeester. In dit centrum voor interpretatie worden verschillende perspectieven behandeld: historische antropologische, wetenschappelijke, seculiere of religieuze. Tijdens hun bezoek ontdekt het publiek verschillende hoogtepunten van het feest. Mensen kunnen zich bewust worden welke betekenis en belang de Ducasse heeft in de ogen van de inwoners, toeristen en bezoekers. 

Het museum biedt belangrijke inzichten in de gemoedstoestand die tijdens de Ducasse in de stad heerst: ieder jaar komt de menigte tijdens de Drievuldigheid, in mei of juni, afhankelijk van de kalender, samen op de Grote Markt tegenover het stadhuis om Sint-Joris toe te juichen terwijl hij de draak met een laatste pistoolschot verslaat. Bezoekers van het museum van de Doudou begrijpen hoezeer dit feestelijke ritueel deel uit maakt van de identiteit van de inwoners van deze stad.

Sinds de opening half 2015 in het kader van „Mons, Culturele Hoofdstad van Europa 2015” blijft het museum van de Doudou bezoekers aantrekken. In 2016 kwamen er 15 000 bezoekers en tussen januari en november 2017 zijn er al bijna 14 000 mensen op af gekomen. „Het museum wordt vooral bezocht door lokale bewoners en door toeristen, voornamelijk door kinderen en gezinnen. Elk jaar wordt er speciaal bemiddeld door meerdere mediatoren van dynamusée (onderwijsdienst van het centrum voor musea van Mons), die ieder jaar vooral groepen kinderen voor de Doudou ontvangen. Ook de „verjaardagsformule” op woensdagmiddagen is een groot succes”,  vertelt Manuela Valentino, UNESCO-erfgoedconservator, stad Mons. 

In reactie op de belangstelling van toeristen worden er rondleidingen in verschillende talen (Frans, Engels, Nederlands, Duits, Italiaans, Spaans en Chinees) georganiseerd. Economisch gezien heeft de aantrekkingskracht van het gebied geleid tot het ontstaan van een tiental winkels in de buurt van de Grote Markt en de aangrenzende straten. Ook heeft het museum voor meerdere directe en indirecte voltijd- of deeltijdbanen gezorgd: conservator van het Unesco-erfgoed en haar assistent, een animator, twee receptionisten, twee bewakers. Er zijn nog meer ambachten die ervan profiteren: zelfstandige gidsen, onderhoudspersoneel. 

Daarnaast heeft het museum mede gezorgd voor indirecte werkgelegenheid, bijvoorbeeld door regionale ondernemingen voorwerpen en publicaties voor de museumwinkel te laten maken. Tot slot helpt het synergieën creëren met andere locaties van de stad zoals het belfort. 

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Museum van de Doudou” bedraagt 3 729 088 EUR, waarvan 1 478 359 EUR is bijgedragen door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling via het operationele programma „Wallonië (Henegouwen)” voor de programmeringsperiode 2007-2013.

Ontwerpdatum

11/12/2017