Industrieel gebouw verbouwd tot hoognodig kinderopvangcentrum

In Brussel is in een gerenoveerd leegstaand pakhuis een nieuw en aantrekkelijk kinderdagverblijf geopend. Het is gelegen in de wijk Sint-Gillis en biedt maar liefst 24 arbeidsplaatsen. Het kinderdagverblijf is een uitkomst voor de lokale bevolking: veel alleenstaande ouders die parttime werken of een opleiding volgen.

Extra tools

 
Crèche Lily, Brussel. © Gewestelijke Overheidsdienst Brussel/EFRO-eenheid Crèche Lily, Brussel. © Gewestelijke Overheidsdienst Brussel/EFRO-eenheid

" Crèche Lily komt tegemoet aan de grote vraag naar kinderopvang bij de bevolking van Sint-Gillis. Dankzij de samenwerking met het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) worden binnen deze structuur werknemers opgeleid en zijn kinderen vanuit elke achtergrond welkom, ter ondersteuning van de sociale en culturele diversiteit. "

Yasmina Nekhoul, gemeenteraadslid voor het jonge kind en openbare gezondheid, Sint-Gillis, Brussel

Crèche Lily ging open in juni 2012 en biedt opvang voor kinderen van drie maanden tot drie jaar. Net zoals bij veel andere dagverblijven in Sint-Gillis kunnen ouders hier zo nodig hun kinderen voor slechts een paar uurtjes onderbrengen. Dit is een ideale oplossing in een wijk waar een groot deel van bevolking bestaat uit alleenstaande ouders die parttime werken, werkzoekend zijn of een opleiding volgen.

Het project is een van de vele initiatieven in deze wijk om zoveel mogelijk mensen toegang te bieden tot de arbeidsmarkt, een nieuw lokaal opleidingscentrum of het Lokaal Economieloket Sint-Gillis. Dit loket is gevestigd aan dezelfde straat als Crèche Lily en is bedoeld om achterstandsgebieden op sociaal en economisch gebied te stimuleren, bijvoorbeeld door aankomende ondernemers te helpen met hun bedrijfsplan, financiering en training.

Sociale innovatie stimuleren en werkgelegenheid bevorderen

Tijdens de ingrijpende renovatie is het oude pakhuis voorzien van allerlei energiebesparende voorzieningen, met als doel de rekeningen voor gas en licht omlaag te brengen. De kinderen worden opgevangen in twee gedeelten van het centrum. Daarnaast zijn er technische ruimten, wc´s, een keuken en opslag- en personeelsvoorzieningen.

De crèche heeft steeds vier mensen in opleiding voor het werken met jonge kinderen. Het is de bedoeling dat het centrum de lokale economie een impuls geeft en de sociale innovatie stimuleert, met subsidie van het lokale OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Eind 2013 had Crèche Lily direct vijf fulltimebanen geschapen en indirect nog eens vier, vooral voor vrouwen.

Sint-Gillis werkte met een organisatie die er belang aan hechtte dat een derde van de crècheplaatsen werd gereserveerd voor kinderen van ouders die een baan of opleiding zochten. Deze gezinnen betalen dan ook een lagere bijdrage. Acht van de plaatsen van het centrum zijn toegewezen aan kinderen van ouders die financiële steun krijgen van het OCMW, of die in Brussel een cursus voor sociale of professionele inclusie volgen.

Totale investering en EU-financiering

Voor het project „Crèche Lily” was een totale investering vereist van 1 039 376 EUR. Daarvan was een bedrag van 611 111 EUR afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationele programma „Brussels Hoofdstedelijk Gewest” voor de programmeringsperiode 2007-2013.

Ontwerpdatum

27/03/2015