Brussels Greenbizz – incubator voor groene en duurzame bedrijven

Startups en jonge bedrijven genieten van een nieuwe structuur in een architecturaal innovatief gebouw om duurzame groei te bevorderen.

Extra tools

 
Greenbizz: incubator te Brussel voor startups en KMO’s gericht op een duurzame economie. © Associated Press Greenbizz: incubator te Brussel voor startups en KMO’s gericht op een duurzame economie. © Associated Press

" Brussels Greenbizz streeft ernaar de duurzame economische sectoren van Brussel te versterken, economisch duurzame ondernemersprojecten te ondersteunen, een optimale omgeving te creëren voor startups om er hun project te starten en uit te werken en een volledig nieuw en architecturaal innovatief gebouw te ontwerpen dat bovendien ook gebruiksvriendelijk is en uitblinkt wat betreft duurzame ontwikkeling. "

Geneviève Planchard, Communicatieverantwoordelijke bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Gewestelijke Coördinatie, Cel EFRO

Het ondersteunen van jonge bedrijven en startups beperkt zich niet altijd tot raad of financiële hulp. Soms heeft een nieuw ondernemersproject ook nood aan een fysieke ruimte om er ideeën te creëren en uit te werken. Duurzame ontwikkeling maakt deel uit van de sectoren die tekortschieten of ontoereikend zijn in het Brusselse economische landschap. Het Gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling streeft er bovendien naar om Brussel competitiever, efficiënter en groener te maken wat betreft het gebruik van hulpbronnen.

Het project Brussels Greenbizz wil ecologisch gerichte jonge bedrijven een werkruimte bieden en begeleiden. Dit project kan rekenen op een financiering van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) ten bedrage van 9 259 819 euro.

Concreet stelt Brussels Greenbizz 5 500 m² aan productieateliers en 2 800 m² aan kantoorruimte ter beschikking: een waar ecosysteem waar gebruikers kunnen samenwerken, uitwisselen en hun project laten evolueren. De flexibel ingerichte ruimtes zijn volledig uitgerust en gebruikers genieten ook van administratieve diensten zoals een onthaal en secretariaat en gepersonaliseerde coaching, de eerste incubator in zijn soort in Brussel.

Een innoverend project dat banen schept 

Het belang van dit project beperkt zich niet alleen tot zijn concept: de architectuur van het gebouw geeft het een voorbeeldfunctie en innovatief karakter. Het ontwerp en de constructie respecteren de richtlijnen voor duurzaam bouwen. Naast het beheer en het sorteren van afval, werd gekozen voor materialen op basis van hun levenscyclus en hun eventuele negatieve invloed op de gezondheid. Er werd met andere woorden voorkeur gegeven aan recycleerbare en natuurlijke producten. Bovendien zorgen zonnepanelen, speciale technische ventilatie-, licht- en verwarmingstechnieken en een bijzondere aandacht voor isolatie en afdichting van de gevels voor uitstekende energieprestaties. Op die manier beantwoordt de incubator aan passieve en koolstofarme energieprestaties en respecteren de werkateliers de lage energienormen. 

Bij zijn opening installeerden zich zeven kleine ondernemingen in het gebouw en in de loop van de volgende maanden vestigden zich er ook vijf ateliers van de 17. Dit bewijst dat Brussels Greenbizz aan een reële behoefte beantwoordde. Na enkele maanden zullen tientallen banen worden gecreëerd en we schatten dat dit na enkele jaren voor zo’n 200 personen werkgelegenheid zal scheppen.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Brussels Greenbizz” bedraagt 18 519 638 euro, waarvan 9 259 819 euro is bijgedragen door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling via het operationele programma „Brussels Hoofdstedelijk Gewest” voor de programmeringsperiode 2007-2013.

Ontwerpdatum

09/09/2016