Brouwerij Belle-Vue wordt hotel en opleidingscentrum

Als gevolg van een belangrijke stedelijke ontwikkeling in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek krijgen de oude stallen en mouterijen van brouwerij Belle-Vue een geheel nieuwe bestemming in de vorm van een driesterrenhotel en opleidingscentrum. „Hotel Belle-Vue” ondersteunt sociale inclusie, banen, onderwijs en opleiding in de regio door middel van theoretische en praktische opleidingen in de toerisme- en hotelsector voor jonge laaggeschoolde werkzoekenden.

Extra tools

 
Het Hotel Belle-Vue (links) en de voormalige mouterijen van Belle-Vue (midden) tijdens de renovatie.© Het Hotel Belle-Vue (links) en de voormalige mouterijen van Belle-Vue (midden) tijdens de renovatie.©

" Voor de gemeente Sint-Jans-Molenbeek is Hotel Belle-Vue een innovatief project waarin stedelijke vernieuwing, het tentoonstellen van ons industrieel en historisch erfgoed, hoge energieprestaties in de vorm van een energie-efficiënt gebouw, integratie tussen burgers en professionals, en de ontwikkeling van toerisme in het gebied, worden gecombineerd. "

David Alsembach, gemeenteraadslid Sint-Jans-Molenbeek

De eerste stap was renovatie van het terrein waarbij de stallen werden vervangen door een zes verdiepingen tellend hotel en de mouterijen tot opleidingscentrum werden verbouwd. De werkzaamheden zijn begonnen in november 2011 en beslaan een gebied van 2567 m². In totaal zijn er 29 hotelkamers ingericht die luxe bieden voor een concurrerende prijs. In het complex is een congresruimte opgenomen en voldoet aan de hoogste normen voor energie-efficiëntie.

Hotelkamers zijn te gebruiken voor opleidingsdoeleinden

Uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan opleidingen die beter zijn afgestemd op de behoeften van de sector. Daarom kunnen de hotelkamers voor scholing worden aangepast, zodat de leerlingen hun nieuwe vaardigheden ter plekke in praktijk kunnen brengen. Met dit project wil men de deelnemende jongeren een beter toekomstperspectief bieden door hechte partnerschappen met andere hotels te bevorderen.

In Hotel Belle-Vue moeten ongeveer 120 personen worden opgeleid in de diverse facetten van toerisme, catering en hotelwezen, huishoudelijke en receptietaken inbegrepen. Deze scholing is niet voorhanden in Brussel.

Leerlingen worden ook aangemoedigd om hun kennis op het gebied van talen, wiskunde en IT op te vijzelen, om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De laatste fase is gericht op het vinden van een baan, zoals een cv opstellen, een motivatiebrief schrijven, sollicitatiegesprekken oefenen en daadwerkelijk zoeken naar een baan.

Het project stond onder leiding van de afdeling Gesubsidieerde projecten van de gemeente Molenbeek, onder gemeenteraadslid Jan Gypers. Voor het ontwerp tekenden L’Escaut Architecture, MS-A en Grontmij Brussel.

De verantwoordelijkheid voor het beheer van het hotel komt in handen van een particuliere instantie, terwijl het opleidingscentrum onder beheer van een lokaal werkgelegenheidbureau komt. Door opleiding en werkgelegenheid in de toerismesector te combineren moet dit project de lokale economie ondersteunen door middel van het scheppen van banen en het bevorderen van de ontwikkeling van lokale infrastructuur. Maar het is ook bedoeld om de buurt plezieriger te maken en er meer samenhang in te brengen.


Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Espace hôtelier Belle-Vue” bedraagt 5 551 000 EUR. Daarvan is een bedrag van 2 750 000 EUR afkomstig van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationeel programma „Brussels Hoofdstedelijk Gewest” voor de programmeringsperiode 2007-2013.


Ontwerpdatum

12/12/2014