Terafood: een slimme sensor om voedselverspilling te reduceren - Frankrijk en België

TERAFOOD is bezig met de ontwikkeling van een sensor die de kwaliteit van verpakt voedsel kan controleren tot een prototype dat in operationele omstandigheden is getest. De techniek is gebaseerd op de zogenaamde THz, een niet-ioniserende elektromagnetische straal die op unieke wijze op de typische bederfgassen van levensmiddelen reageert en zonder te verzwakken door de meest gebruikte verpakkingsmaterialen kan dringen. De integratie van deze sensor in „slimme“ verpakkingen kan aanzienlijk bijdragen aan de vermindering van verspilling.

Extra tools

 
The Terafood project aims to create a prototype sensor to inspect the freshness of a packaged food product in real time. ©Creative Commons The Terafood project aims to create a prototype sensor to inspect the freshness of a packaged food product in real time. ©Creative Commons

" Wetenschappers werken aan de ontwikkeling van voedselverpakking 2.0 om het te vroeg en onnodig weggooien van nog vers voedsel tegen te gaan. Een kunstmatige, ultragevoelige en goedkope neus geïntegreerd in elke verpakking! "

Mathias Vanwolleghem

Het project moet leiden tot de ontwikkeling van een prototype sensor die in de verpakking wordt geïntegreerd en in realtime de versheid van het verpakte voedsel inspecteert en zo voedselbederf in de levensmiddelensector kan voorkomen. 

Een financieel haalbare en proactieve oplossing om voedselverspilling tegen te gaan bestaat eruit elke verpakking te analyseren zonder de verpakking te hoeven openen. 

De strijd tegen voedselverspilling

In de hele waardeketen van producten wordt er voedsel verspild: in de productie, verwerking, distributie en de uiteindelijke consumptie, maar vooral tijdens de verwerkingsfase valt 50 %van de verspilling te betreuren, vooral als het gaat om verpakt voedsel. Op de productielijnen worden monsters genomen en dagelijks willekeurig producten geopend om te meten of het voedsel nog goed is. Door middel van statistieken krijgt de fabrikant informatie over de gehele productie zonder dat kapotte verpakkingen echter worden verwijderd. Deze destructieve manier van werken leidt tot veel verspilling. Ook wordt de uiterste consumptiedatum voor voedselveiligheid vervroegd om een aanvaardbare veiligheidsmarge aan te houden. Behalve van de verspilling hebben fabrikanten ook te lijden van financiële verliezen als gevolg van de monsternames en analyses. 

Een detectietechniek gebaseerd op het monitoren van biomarkers

Deze methode maakt het mogelijk de producten op biomarkers van voedselbederf te monitoren en kan in de hele keten worden toegepast, van productie tot distributie. Zo kan iedere verpakking getraceerd worden en kan een defect op een specifiek punt in de levensduur van het product worden vastgesteld. Bij deze detectietechniek wordt gebruik gemaakt van zogenaamde TeraHertz-frequentiegolven om vluchtige componenten binnenin de voedselverpakkingen in realtime te meten. Deze samenstelling wordt nauwkeuriger dan op een miljoenste deel bepaald en geeft directe informatie over het bederfproces van elk levensmiddel.

Het grote publiek bewustmaken

Er zijn al verschillende resultaten geboekt: 

  • Er is een beveiligd online platform opgezet waarop operatoren gegevens die ze tijdens hun onderzoek hebben verzameld, alle verslagen en presentaties van vergaderingen en verschillende rapporten kunnen plaatsen;
  • De website terafood.iemn.fr is opgezet waarop informatie te vinden is over de voortgang van het project (onder meer door newsflahses);
  • De operatoren Flanders'Food en Food2Know maken regelmatig gebruik van sociale netwerken (Facebook en Twitter) om projectevenementen aan te kondigen.
  • Er zijn vier evenementen voor het grote publiek georganiseerd om dit geavanceerde technologische onderzoek breder bekend te maken. Het eerste evenement werd op 31 januari 2019 gehouden op de faculteit wetenschappen aan de universiteit van Gent in België; het tweede evenement vindt eind 2019 plaats in Frankrijk. In 2020 staan er twee demonstratieworkshops gepland.
  • De eerste generatie sensor is inmiddels klaar en wordt momenteel in het laboratorium IEMN gekarakteriseerd. 
  • Het detectieprincipe waarop de sensor is gebaseerd, wordt door een octrooi beschermd.

Video's:

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „TERAFOOD – Compacte en goedkope TeraHertz-sensor voor het monitoren van voedselkwaliteit“ bedraagt 2 013 200 euro, waarvan 1 006 600 euro is bijgedragen door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling via het samenwerkingsprogramma „INTERREG V-A-programma France-Wallonie-Vlaanderen“ voor de programmeringsperiode 2014-2020. Deze investeringen maken deel uit van de prioriteit „European Territorial Cooperation“.

 

Ontwerpdatum

07/08/2019