Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Het EFRO heeft als doel de economische en sociale cohesie in de Europese Unie te versterken door te zorgen voor evenwicht tussen de regio's.

De investeringen van het EFRO zijn gericht op enkele belangrijke prioriteitsgebieden: dit wordt "thematische concentratie" genoemd:

  • innovatie en onderzoek;
  • de digitale agenda;
  • ondersteuning voor kleine en middelgrote ondernemingen (mkb);
  • de koolstofarme economie.

De categorie van de regio bepaalt welke EFRO-middelen aan deze prioriteiten worden toegewezen.

  • In de meer ontwikkelde regio's moet minimaal 80% van de fondsen worden besteed aan ten minste twee van deze prioriteiten.
  • In overgangsregio's is dat 60% van de fondsen.
  • Dit is 50% in minder ontwikkelde regio's.

Bovendien moeten bepaalde EFRO-middelen specifiek ten goede komen aan projecten voor de koolstofarme economie:

  • meer ontwikkelde regio's: 20%;
  • overgangsregio's: 15%; en
  • minder ontwikkelde regio's: 12%.

Europese Territoriale Samenwerking

In het kader van de programma's voor Europese Territoriale Samenwerking wordt minimaal 80% van de fondsen besteed aan de hierboven genoemde vier prioriteitsgebieden.

Specifieke territoriale kenmerken

Het EFRO besteedt ook speciale aandacht aan specifieke territoriale kenmerken. De activiteiten van het EFRO zijn ontwikkeld om economische, milieugerelateerde en sociale problemen in stedelijke gebieden te beperken, waarbij er een speciale focus is op duurzame stadsontwikkeling. Minimaal 5% van de EFRO-middelen wordt hiervoor gereserveerd via "geïntegreerde acties" die door steden worden beheerd.

Gebieden die nadeel ondervinden van hun geografische kenmerken (zoals afgelegen, bergachtige of dunbevolkte gebieden) kunnen rekenen op een speciale behandeling. Ten slotte profiteren ook de meest afgelegen gebieden van specifieke steun van het EFRO om mogelijke nadelen ten gevolgen van hun afgelegen ligging op te heffen.