Latvijas bibliotēku digitālais veidols

Iespēja piekļūt atbilstošai informācijai sabiedrībai ir ļoti nozīmīga, jo īpaši attiecībā uz pētniecību, studijām un mācībām. Ar projekta “Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma” palīdzību bibliotēkas visā Latvijā izmanto mūsdienu augsto tehnoloģiju laikmeta piedāvātās iespējas un gūst labumu no iespējas ātri piekļūt informācijai, izmantojot jaunāko aprīkojumu, tai skaitā 748 jaunus datorus bibliotekāriem un būtiski uzlabotus interneta pieslēgumus.

 Citi rīki

 
Bibliotekāri Latvijā izmanto modernu darba aprīkojumu Bibliotekāri Latvijā izmanto modernu darba aprīkojumu

“Bauskas Centrālā bibliotēka ir kļuvusi par modernu informācijas centru, galvenokārt pateicoties šim projektam. Bibliotēkai tagad ir jaudīgi datori ar lietotājiem piemērotu programmatūru un augstas kvalitātes attēliem. Tas ir atrisinājis problēmas, ar kurām saskārāmies agrāk — datori nedarbojās, nebija iespējams atvērt apjomīgus failus un panākt savienojumu ar noteiktām interneta adresēm. Līdz ar to lietotāji var labāk izmantot mūsu bibliotēkas piedāvātās iespējas.”
Ērika Pelcere, Bauskas Centrālā bibliotēka, interneta lasītavas vadītāja

Plašāk pazīstams arī ar nosaukumu “Gaismas tīkls” (SULIN), projekts paredzēja bibliotēku pārveidošanu kopējā sociālā, kultūras, izglītojošā un informatīvā tīklā, atspoguļojot vajadzības un priekšrocības, ko sniedz mūsdienu savstarpēji saistītas informācijas laikmets. Daudzas bibliotēkas, tostarp nacionālās, akadēmiskās, sabiedriskās, zinātniskās, skolu un specializētās bibliotēkas, tagad ir daļa no tīkla.

Iespēju tīkls

Galvenie projekta uzdevumi bija programmatūras izstrāde un iegāde bibliotēku informācijas sistēmas izveidei, kā arī bibliotēku portāla izveide. Bibliotēku vajadzībām izveidoja un ieviesa arī vietēju tīklu, radot iespēju pievienoties potenciālās informācijas avotam citviet un lietotājiem ārzemēs izmantot ieviestās sistēmas priekšrocības.

Projekta ietvaros ir uzlabotas vietējo iedzīvotāju IKT prasmes attiecībā uz resursu izmantošanu un veicinātas vienlīdzīgas iespējas piekļūt informācijai. Bibliotēkas apmeklētāju vajadzībām nodrošināja 752 datorus, palīdzot cilvēkiem attālākos reģionos paaugstināt izglītības līmeni un uzlabot zināšanas, kas ir īpaši svarīgi mūsdienu darba tirgus konkurences apstākļos un informācijas sabiedrībā.

Bibliotekāru apmācība par jauno rīku lietošanu

Ieviešot jaunus rīkus un tehnisko infrastruktūru, jānodrošina, lai lietotājs prastu šos rīkus izmantot. Lai saglabātu bibliotekāru sniegto pakalpojumu augsto kvalitāti, apmācība bija projekta darbību neatņemama sastāvdaļa. Bibliotekāriem nodrošināja apmēram 216 pirmā līmeņa (t.i. bez tehniskām zināšanām) apmācību sesijas un 384 otrā līmeņa (ar pamata tehniskajām zināšanām) apmācību sesijas.

Drošus interneta pieslēgumus bibliotēkās arī uzskatīja par ļoti nozīmīgiem gan bibliotekāru, gan bibliotēkas apmeklētāju vajadzībām. Projekta ietvaros izveidoja aptuveni 104 interneta pieslēgumus, un 86 interneta pieslēgumus uzlaboja, sniedzot ieguldījumu valsts bibliotēku sistēmas stabilas infrastruktūras nodrošināšanā.

Uzmetuma datums

16/12/2009