Jauna Zemesgrāmatas elektroniskā sistēma Latvijā

Projekts “eLandregister” uzlaboja Latvijas datorizēto Zemesgrāmatu, tā kā valstī arvien mazāk izmanto drukātos dokumentus un ievieš to elektronisku apstrādi un glabāšanu. Projekta rezultātā ir panākti resursu ietaupījumi reģistrācijas procesā iesaistītajām iestādēm, kā arī samazināts administratīvais slogs sabiedrībai un uzņēmējiem.

 Citi rīki

 
Projekts “eLandregister” uzlaboja Latvijas datorizēto Zemesgrāmatu, un valsts pāriet uz dokumentu elektronisku apstrādi un glabāšanu. © Court Administration of the Republic of Latvia Projekts “eLandregister” uzlaboja Latvijas datorizēto Zemesgrāmatu, un valsts pāriet uz dokumentu elektronisku apstrādi un glabāšanu. © Court Administration of the Republic of Latvia

" Rūpīgi izanalizējot nepieciešamos uzlabojumus un nosakot projekta mērķus, ir panākts būtisks Zemesgrāmatas lietu izskatīšanas procedūrai nepieciešamā laika samazinājums, kā arī iespēja izveidot vairākus jaunus e-pakalpojumus privātpersonām un uzņēmumiem un uzlabot esošos pakalpojumus. Pateicoties tam, kopējais e-pakalpojumu lietotāju skaits ir vairāk nekā trīskāršojies. Projekta tiešais rezultāts ir tāds, ka Zemesgrāmatas tiesneši, darbinieki un iedzīvotāji var viegli piekļūt elektroniskā arhīva dokumentiem, un valsts iestādēm ir tieša piekļuve Zemesgrāmatas arhīvam tiešsaistē, turklāt projektā izmantotās tehnoloģijas vēl ilgu laiku būs konkurētspējīgas un savietojamas ar citām sistēmām. "

Jānis Dreimanis, Latvijas Republikas Tiesu administrācijas Tiesu informācijas sistēmu nodaļas sistēmanalītiķis

Projekta “eLandregister” ietvaros tika izstrādāta jaunu informācijas sistēma valsts Zemesgrāmatai. Tā sniedz tehnisku atbalstu nekustamo īpašumu un ar tiem saistītu darījumu elektroniskai reģistrācijai.

Iedzīvotāji un uzņēmumi var piekļūt jauniem e-pakalpojumiem, piemēram, izmantot nekustamo īpašumu tirgus datus, apstrādāt un iesniegt dokumentus elektroniski, kā arī lietot kodus, kas ļauj izsekot pakalpojumu pieprasījumus. Viņiem ir arī iespēja konsultēties ar Zemesgrāmatu, lai noskaidrotu, kam pieder konkrētais īpašums un kas ir skatījies viņiem piederošos īpašumus.

Ātrāka un efektīvāka apkalpošana

Jaunā sistēma izmanto inovatīvu tehnoloģiju datu apmaiņai starp 26 Latvijas Zemesgrāmatas nodaļām, ko veic ar vienotas procesu vadības un dokumentu glabāšanas platformas palīdzību. Tas nozīmē ātrākus un lietotājiem draudzīgākus pakalpojumus iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kā arī efektīvāku datu pārvaldību.

Ar īpašumtiesībām saistītos pieprasījumus Zemesgrāmatai tagad var nosūtīt elektroniskā formātā un elektroniskos nostiprinājuma lūgumus var parakstīt ar e-parakstu. E-paraksta atbilstības sistēma ļauj pārbaudīt, vai dokumenti nesatur vīrusus. Lietotājiem vairs nav jāiesniedz Zemesgrāmatā maksājumu pierādījumi papīra formātā vai jānosūta citu iestāžu izdotie nekustamā īpašuma dokumenti.

Ir izveidots elektronisks arhīvs, kas ļauj Zemesgrāmatas darbiniekiem piekļūt skenētajiem nostiprinājuma lūgumiem un citiem pavaddokumentiem, tādējādi atvieglojot dokumentu apriti starp iestādēm un paātrinot īpašumu reģistrācijas procesu. Dokumentu pieejamība elektroniskā formātā samazina izmaksas, jo nav fiziski jānodrošina vieta dokumentu glabāšanai.

Ātrāks un vienkāršāks process

Agrāk īpašuma reģistrācijai Latvijā bija jāizpilda pieci procesa posmi, un tas aizņēma 18 dienas. “eLandregister” process palīdzēja samazināt to līdz četriem posmiem un 16,5 dienām. Pašlaik Latvijas Zemesgrāmatas sistēma ir viena no modernākajām Eiropā, un jaunā sistēma ir integrēta citos Latvijas valsts reģistros, piemēram, Uzņēmumu reģistrā, Iedzīvotāju reģistrā, pašvaldību un ekonomikas lietu reģistros.

Izveidojot modernu reģistrācijas sistēmu, projekts “eLandregister” sekmē valsts politikas īstenošanu, lai vienkāršotu īpašumu reģistrācijas procesus un attīstītu valstī nekustamo īpašumu un hipotekāro aizdevumu tirgus. Zemesgrāmata ir viens no Latvijas tehnoloģiski vērienīgākajiem valsts pārvaldes projektiem, un to nominēja 2013. gada Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas balvai kategorijā “E-biznesa risinājumi un inovācijas”.

Projekts ir palīdzējis Zemesgrāmatai efektīvāk apstrādāt vēl vairāk pieprasījumu. Pieprasījumu skaits datu izsniegšanai no reģistra pieauga par 6,6 % no aptuveni 2,46 miljoniem 2014. gadā līdz 2,62 miljoniem 2015. gadā, savukārt šim nolūkam īpaši izstrādāto tīmekļa portālu vidēji mēnesī apmeklē vairāk nekā 82 500 apmeklētāju. Apmeklējumu skaits attiecībā uz to, cik reizes cilvēki izmantoja e-pakalpojumu, lai reģistrā pārbaudītu savus datus, palielinājās no 10 800 reizēm 2015. gada pirmajos trīs mēnešos līdz 21 150 apmeklējumiem tajā pašā laika periodā 2016. gadā.

Kopējais ieguldījumu un ES finansējuma apjoms

Kopējais ieguldījumu apjoms projektā “eLandregister” ir EUR 1 537 078, Eiropas Reģionālās attīstības fondam ieguldot EUR 1 537 078 darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 2007.–2013. gada plānošanas periodam ietvaros.

Uzmetuma datums

29/11/2016