Uzlabota starptautiskās uzņēmējdarbības izglītība centrālajā Baltijas jūras reģionā

Projekts “Centrālā Baltijas jūras reģiona skolēnu uzņēmumi bez robežām” ir palīdzējis uzlabot starptautiskās uzņēmējdarbības izglītību Igaunijā, Somijā, Latvijā un Zviedrijā. Kopskaitā 480 skolēni no 55 skolām piedalījās inovācijas nometnēs, kurās viņi radīja idejas, kuru rezultātā tika izveidoti 78 pārrobežu uzņēmumi. Skolēni vadīja šos uzņēmumus un pārdeva savus izstrādājumus izstādēs visās četrās iesaistītajās valstīs.

 Citi rīki

 
An international group of students working on a business idea for the CBEwB project. ©Junior Achievement Eesti SA (2017) An international group of students working on a business idea for the CBEwB project. ©Junior Achievement Eesti SA (2017)

" Skolēni augstu novērtēja gūto pieredzi. Viņi iemācījās komunicēt attālināti, atrada jaunus draugus un ieguva izpratni par to, cik vērtīgas ir starptautiskas komandas. Skolotājiem galvenais ieguvums bija labi funkcionējoša tīkla izveide centrālajā Baltijas jūras reģionā. "

Epa Vodja (Epp Vodja), attīstības vadītāja, JA Estonia

Ik gadu darba process sākās ar inovācijas nometni, kur skolēni iepazinās, meklēja uzņēmējdarbības idejas, izveidoja uzņēmumus un sadalīja uzdevumus. Viņi pārsprieda ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumus tiešsaistē un pēc tam tikās otrreiz, lai sīkāk izstrādātu savas idejas un strādātu pie radošām simulācijām.

Skolotāji gada gaitā apguva uzņēmējdarbības izglītību trīs sesijās, kas viņiem ļāva dalīties ar pieredzi, iegūt prasmes un veicināt darba procesu, iesaistoties pēc nepieciešamības. Tika izstrādāta rokasgrāmata skolotājiem par starptautisku skolēnu komandu izveidi un darbu ar šādām komandām, un tā tika darīta pieejama 42 Eiropas valstīs.

Pēc ziņojumu sagatavošanas par uzņēmumiem rezultātus prezentēja ikgadējās konferencēs, un darba process tika analizēts un uzlabots. Projekta beigās tika rīkota noslēguma konference.

Konkurētspējas veicināšana

Jauniešiem centrālajā Baltijas jūras reģionā bieži tiek mācīts raudzīties uz savu karjeru no potenciālo darba ņēmēju, nevis darba devēju perspektīvas. Rezultātā viņi neattīsta uzņēmēju domāšanas veidu, kas mazina konkurētspēju.

Uzņēmīga jaunā paaudze varētu palīdzēt radīt darbvietas. Jo īpaši Igaunijā un Latvijā uzņēmējdarbības popularizēšana jauniešu vidū varētu mudināt viņus veidot uzņēmumus savā dzimtenē, nevis doties uz ārzemēm.

Projekta mērķis bija uzņēmējdarbības veicināšana, sniedzot dalībniekiem rīkus, lai viņi varētu radīt inovācijas, uzņemties atbildību un palīdzēt citiem. Tas paplašināja viņu redzesloku, sniedzot pieredzi starptautiskajā uzņēmējdarbībā.

Atšķirībā no lielākās daļas citu iniciatīvu, kurās skolēni var veidot uzņēmumus tikai savā valstī vai kur vadošā loma ir skolotājiem, šī projekta inovatīvais aspekts bija starptautisku, skolēnu vadītu uzņēmumu izveide. Sākotnējais mērķis bija nodibināt 50 uzņēmumus 3 gados, bet interese bija tik liela, ka šis skaitlis tika ievērojami pārsniegts.

Jaunas prasmes

Projekts stiprināja skolēnu prasmes strādāt komandā, risināt problēmas un komunicēt, un tas arī parādīja starptautiskās uzņēmējdarbības lielo nozīmi un vajadzību ņemt vērā un izmantot kultūras atšķirības. Tāpat arī sadarbība ar cilvēkiem, kurus viņi reti satika klātienē, lika skolēniem rūpīgi plānot darbu, jo īpaši attiecībā uz pienākumu pārdalīšanu dalībnieku slimības vai citu sarežģījumu gadījumā.

Skolotāji uzlaboja savas spējas vadīt starptautiskas komandas un strādāt kopā ar kolēģiem no citām valstīm. Skolotāji un skolēni strādāja kopā ar brīvprātīgajiem uzņēmējiem, kuri sniedza konsultācijas. Projekta partneri izveidoja spēcīgu sadarbības tīklu turpmākiem projektiem ar iespējamu citu valstu organizāciju piedalīšanos.

Projektam būs plaša ietekme. Skolotāji izmanto iegūtās zināšanas darbā ar citiem skolēniem, kuri nepiedalījās projektā, kā arī dalās ar tām ar saviem kolēģiem. Projekta mācību materiāli saglabās savu aktualitāti, un tos var pielāgot dažādu lietotāju vajadzībām.

Kopējais ieguldījumu un ES finansējuma apjoms

Kopējais ieguldījumu apjoms projektā “Centrālā Baltijas jūras reģiona skolēnu uzņēmumi bez robežām” ir 1 567 377 EUR, Eiropas Reģionālās attīstības fondam darbības programmas “Interreg V-A — Finland-Estonia-Latvia-Sweden (Central Baltic)” 2014.–2020. gada plānošanas perioda laikā ieguldot 1 260 171 EUR. Ieguldījums attiecas uz prioritāti “Konkurētspējīga ekonomika”.

Uzmetuma datums

01/06/2021