Citi rīki

 

#EUinmyregion

#Euinmyregion – pievienojieties diskusijai sociālajos medijos!

Par ko ir runa?

“Eiropa manā reģionā” ir kopīgi veidota komunikācijas iniciatīva, kuras mērķis ir informēt par to, ko ES dara reģionu labā visā Eiropā. Kopā ar partnerreģioniem un ES finansētiem projektiem mēs veidojam rīkus un iespējas iedzīvotāju informēšanai ar mērķi viņiem parādīt, kas ir izdarīts viņu apkārtnē, pateicoties ES un viņu reģiona kopējam finansējumam.

“Eiropa manā reģionā” ir arī partnerības ar vairākiem reģioniem ar mērķi īstenot reģionālas kampaņas ar tiešām vietēju ievirzi un pozitīvu noskaņu, piedāvājot patīkamas aktivitātes iecienītās vietās, kuras ir daļa no reģionālas identitātes. 2021.–2023. gadā tiks īstenotas līdz 40 šādas kampaņas astoņās mērķvalstīs: Bulgārijā, Francijā, Grieķijā, Itālijā, Portugālē, Rumānijā, Somijā un Vācijā.

“Eiropa manā reģionā” ietvaros īpaša uzmanība tiek pievērsta skolām. Ar “EU in my school” mēs kopīgi veidojam neaizmirstamu pieredzi skolēniem, kas ļauj viņiem taustāmi un spēlējoties priekšstatīt ES darbības par labu reģioniem.

Iepazīstiet tūkstošiem vietu un iniciatīvu jūsu apkārtnē (visā Eiropā)

*Partnerreģioniem un projektu īstenotājiem


 

Kā tas darbojas

Mūsu reģionālajiem partneriem ir darīta pieejama rīkkopa, kas piedāvā viegli lietojamus paraugus un pielāgojamus formātus. Tā jāizmanto kā daļa no viņu komunikācijas darbībām.

Sadarbībā ar partnerreģioniem un projektiem tiek īstenoti arī īpaši pasākumi un aktivitātes, kas ir paredzētas plašai auditorijai, tostarp skolām. Runa ir par šādām darbībām un aktivitātēm.

  • neaizmirstamu aktivitāšu, kā arī pieredzes organizēšana un veicināšana skolēniem,
  • tādu pastkaršu izveide, kurās ietverts iniciatīvas logo un izmantoti skaisti projekta attēli;
  • tādu pastkaršu izveide, kurās ietverts iniciatīvas logo un izmantoti skaisti projekta attēli;

Mērķvalstīs* mēs izvēršam vairākas reģionālas kampaņas ar katram partnerreģionam īpaši pielāgotu koncepciju. Tas ietver vizuālus līdzekļus apkārtējā vidē, vizuālus materiālus sociālajos medijos, mārketingu ielās un partnerības ar medijiem un ietekmētājiem.

*Bulgārija, Francija, Grieķija, Itālija, Portugāle, Rumānija, Somija un Vācija.