„PrimCareIT“ stiprina nuotolines pirminės sveikatos priežiūros paslaugas

Projektas „PrimCareIT“ skirtas kovoti su retai apgyvendintose vietovėse dirbančių sveikatos priežiūros specialistų atskirtimi nuo kolegų, kuri lemia „protų nutekėjimą“. Per nuotolinio konsultavimo ir nuotolinio kuravimo veiklas „PrimCareIT“ stiprina nuotolines pirminės sveikatos priežiūros paslaugas Baltijos regione.

 Papildomos priemonės

 

" Projekto „PrimCareIT“ rezultatai atspindi bandomųjų projektų dalyvių teigiamą nuomonę apie virtualios komunikacijos metodus. Jiems nuotolinis konsultavimas ir nuotolinis kuravimas suteikė galimybę mokytis nuotoliniu būdu, sėkmingiau bendrauti ir gauti kolegų paramą darbo vietoje. Visa tai prisideda prie kovos su profesine atskirtimi ir „protų nutekėjimu. "

Sami Perälä, projekto „PrimCareIT“ direktorius

Nuotolinis konsultavimas suteikia galimybę bendrauti skirtingų sričių gydytojams bei specialistams. Nuotolinis kuravimas – tai virtualus kuravimas, skirtas paskatinti karjeros plėtrą. Jis gali būti įtrauktas į e. mokymosi programas.

Projekto „PrimCareIT“ metu buvo įvertinti regioniniai poreikiai ir nuotolinio konsultavimo bei nuotolinio kuravimo suteikiamos galimybės, taip pat ištirtos jų įgyvendinimo kliūtys. Remdamiesi tyrimo rezultatais, partneriai (iš jų – sveikatos srities darbuotojai, medicinos asociacijos, ligoninės, planavimo ir finansavimo institucijos, regioninės administracijos ir e. sveikatos organizacijos) nustatė galimybes, leidžiančias geriau pasinaudoti tokiomis sistemomis.

Projekto metu buvo išplėtoti nuotolinio konsultavimo sprendimai, skirti nuotolinėms pirminės sveikatos priežiūros paslaugoms. Šie sprendimai buvo įgyvendinti bandomųjų projektų vietovėse. Siekiant pritaikyti nuotolinio kuravimo programas, taip pat buvo išanalizuotos esamos e. mokymosi praktikos, išplėtoti ir išbandyti nauji metodai.

Išmoktomis pamokomis paremtas įgyvendinimo procesas

Remdamiesi bandomųjų projektų metu gautomis pamokomis, partneriai sudarė įgyvendinimo ir startinio proceso ataskaitas. Jose buvo išdėstytos procedūros, padėsiančios įveikti būsimas kliūtis. Ataskaitos taip pat palengvino diskusijas ir tolesnes veiklas, kuriomis siekiama plačiai pritaikyti nuotolinio konsultavimo ir nuotolinio kuravimo praktikas.

Tarptautinis seminaras partneriams suteikė galimybę pasidalinti patirtimi. Buvo surinkti bandomųjų projektų vietovių duomenys – atlikti interviu ir dokumentų analizė. Gauta informacija leido sudaryti vadovą ir bendras įgyvendinimo rekomendacijas, kuriose nustatyti pagrindiniai veiksniai, lemiantys nuotolinių pirminės priežiūros paslaugų įgyvendinimo sėkmę.

Baigiamojoje konferencijoje, kurioje buvo pristatyti rezultatai ir jų poveikis sveikatos priežiūros paslaugų teikimui kaimo vietovėse, dalyvavo 120 sveikatos srities darbuotojų, mokslininkų ir politikos formuotojų. Konferencijos santrauka pateikta ataskaitoje, kurioje pabrėžiamas e. sveikatos vaidmuo pritraukiant sveikatos specialistus dirbti pirminės priežiūros paslaugų srityje atokiose vietovėse. Į ataskaitą įtraukta daugiau kaip 20 rašytinių suinteresuotųjų subjektų susitarimų dėl tolesnio e. sveikatos skatinimo. Projekto partneriai ketina ir toliau taikyti sprendimus, išplėtotus projekto „PrimCareIT“ metu.


Bendros investicijos ir ES finansavimas

Bendros projektui „PrimCare IT“ skirtos investicijos siekia 2 556 710 EUR.Europos regioninės plėtros fondas iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio veiksmų programos „Baltijos jūros regionas“ lėšų skyrė 1 820 700 EUR.


Projekto terminas

04/02/2016