Közép-Európa kulturális örökségének felfedezésea THETRIS nemzetközi templomút programmal

A nyolc közép-európai ország tizenegy partnerét tömörítő projekt a kultúrturizmus elősegítésével támogatja a vidékfejlesztést, és hozzájárul a vallási kulturális örökség megőrzéséhez.

További eszközök

 
The Reformed Church of Tiszácsecse, Hungary, one of the local churches featured in the Transnational Church Route. ©Photo by László Guti The Reformed Church of Tiszácsecse, Hungary, one of the local churches featured in the Transnational Church Route. ©Photo by László Guti

" A mi kis egyházközségünk nagyon büszke arra, hogy a THETRIS transznacionális templomút része lehet. A falu évtizedek óta nagy súlyt fektet arra, hogy megőrizze különleges barokk templomának állapotát; a THETRIS nemzetközi marketingtevékenységének köszönhetően egyre több látogató érkezik hozzánk. "

Tiba Zsolt, a tiszacsécsei református templom lelkipásztora

A középkori templomok és helyi vallási emlékművek kínálta lehetőségek kiaknázása érdekében a THETRIS projekt – THEmatic Transnational church Route development with the Involvement of local Society (Nemzetközi Tematikus Templomútvonalak a helyi közösségek bevonásával) – elemezte a részt vevő régiók erősségeit és gyengeségeit, és stratégiákat dolgozott ki a templomok megóvására és népszerűsítésére. Ezt követően helyi és regionális kísérleti projekteket ötvöztek egy országokon átívelő templomúttá, amely összeköti a projektben részt vevő partnereket, és támogatja tevékenységüket. A templomúton hat különböző felekezet 61 temploma, illetve vallási emlékműve tekinthető meg.

A tapasztalatok országok közötti megosztása kísérleti tevékenységek révén

A részt vevő régiókban rejlő lehetőségek elemzése során egymáshoz hasonló erősségekre és gyengeségekre derült fény. Az erősségekkel (a kulturális örökség gazdagsága, a helyi kapcsolódás és hagyományok, a régió tájainak szépsége) szemben azonban sok esetben fölénybe kerültek a gyengeségek (gyenge marketingstratégia, rossz minőségű turisztikai információs szolgáltatások, az örökség támogatására jutó források hiányossága, érdeklődés és elkötelezettség hiánya a helyi lakosság részéről). Hét helyi kísérleti tevékenység megvalósítására került sor, amelyek többféle módon keresnek megoldást a gyengeségek ellensúlyozására.

A Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás például a modern technológia eszközeivel élve egy GPS-alapú zsebkalauz-alkalmazást fejlesztett ki. Az ausztriai Graz-Seckau egyházmegye szintén az infokommunikációs technológiát hívta segítségül: a régió néhány templomában QR-kódokat helyezett ki, amelyeket a megfelelő alkalmazással le lehet olvasni, az olaszországi Torino állam pedig revitalizációs csomagot állított össze, amelynek intézkedéseit Közép-Európa más régióiban is alkalmazni lehet.

A szakértelem átadása

A tapasztalatok átadása a projekt egyik legfontosabb eleme, amely más régiók számára is modellértékű lehet. Ennek szellemében a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok megosztására több szemináriumot is szerveznek, ösztönözve ezáltal a kulturális örökségben rejlő gazdasági lehetőségek kihasználását.

A teljes beruházás és az uniós finanszírozás

A „THETRIS: THEmatic Transnational church Route development with the Involvement of local Society” (Nemzetközi tematikus templom-útvonalak a helyi közösségek bevonásával című) projekt teljes beruházási igénye 1 509 856 euró,amelyhez az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)” 1 214 923 euró összeggel járult hozzá a 2007–2013 közötti programidőszak „KÖZÉP-EURÓPA” operatív programjának részeként.