Aknamentesítés a horvát-magyar határ mentén

Az Európai Unió által finanszírozott projekt keretében távolították el azokat a taposóaknákat, amelyeket a korábbi Jugoszláviában, az 1990-es években rejtet¬tek el a horvát-magyar határon. A projekt nem csupán a helyiek biztonságát szolgálja, hanem számos határo¬kon átnyúló projekt számára is előkészíti a terepet Natura 2000 természetvédelmi területeken, és fokozza majd a fenntartható turizmust.

További eszközök

 
Az aknamentesítési program keretében összesen 2,6 négyzetkilométernyi területet tisztítottak meg a –horvát-magyar határ mentén. Az aknamentesítési program keretében összesen 2,6 négyzetkilométernyi területet tisztítottak meg a –horvát-magyar határ mentén.

A 24 hónapos aknamentesítési projekt a 2007 és 2013 közötti időszakban az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) határon átnyúló együttműködés keretében megvaló­sult legnagyobb projekt volt, megközelítőleg 3 millió eurós EU-finanszírozással. Ez a projekt ki is egészít a környezetvé­delem és a fenntartható turizmus területén a program kere­tében megvalósított más beruházásokat.

A projekt során felméréseket végeztek az aknák helyének meghatározása, valamint eltávolításuk prioritási sorrendjé­nek megállapítása céljából. A határ magyar oldalán egy 1 km2-es területet mentesítettek vagy nyilvánítottak egyéb módon biztonságosnak, míg a horvát oldalon 1,6 km2 méretű területet mentesítettek.

A határterület aknamentesítése előfeltétele volt a Natura 2000 természetvédelmi területhez kapcsolódó számos határon átnyúló együttműködési projekt megvalósításának.

Egy eddig ismeretlen aknamező felszámolása

2011 elején Magyarország addig ismeretlen aknamezőt fede­zett fel a horvát Osjecko-Baranjska megye és a magyar Bara­nya megye közötti határszakaszon. Az elaknásított területek a régió 1990-es években zajlott konfliktusának maradványai voltak, és Magyarország a gyalogsági aknákra vonatkozó ottawai egyezmény értelmében lekerítette a gyaníthatóan veszélyes területet déli határán, és értesítést küldött a veszélyről.

2011 szeptemberében egy EU-finanszírozású horvát-ma­gyar projekt kezdődött a gyanított aknamezők felmérése és mentesítése céljából. A projekt a terület környezetvédelmi rehabilitációját is tartalmazta az EU élőhelyekről szóló irány­elvének megfelelően.

Újabb lehetőségek a fenntartható turizmus megvalósítására és a környezetvédelemre

A terület megtisztítását követően folytatódik a munka, hogy a területen a kulturális örökséget bemutató útvonalak kiépí­tésével, a régió történelmi jellegzetességeire koncentráló kerékpártúrák népszerűsítésével beindulhasson a fenntart­ható turizmus.

A Duna-Dráva Nemzeti Park védett területeinek megőrzése mostantól úgy végezhető a Nemzeti Parkban, hogy nem leselkedik kockázat az emberekre. Könnyebbé vált a határt­erületen a gátak karbantartása és az árvizek elleni védeke­zés is, továbbá újra igénybe vehető mezőgazdasági célra a földterület.

„A Magyarország és Horvátország közötti IPA program keretében elérhető uniós források révén nem csupán egy fenyegetést jelentő állapotot számoltunk fel, hanem új szinergiák alapjait is lefektettük. Ami eddig szétválasztott bennünket, mostantól új, gyümölcsöző és az együttműködést szorosabbá tevő lehetőségeket nyit meg előttünk a határ mindkét oldalán. A most elindított folyamat eredményei valószínűleg minden képzeletünket túlszárnyalják majd.”

Miljenko Vahtarić, a Horvát Aknamentesítési Központ (CROMAC) igazgatóhelyettese

A teljes beruházás és az EU által biztosított finanszírozás

„A Duna-Dráva közti aknaszennyezett területek rehabilitációja” elnevezésű projekt összes elszámolható költsége 3 529 393 EUR. Az EU előcsatlakozási támogatási eszköze (IPA) ehhez 2 999 984 EUR összeggel járult hozzá a „Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program” keretében.


A tervezet dátuma

12/05/2014