Tisztességes munkafeltételek megteremtése Burgenland – Dunántúl határrégióban

A projekt határokon átnyúló együttműködés és egy figyelemfelkeltési kampány révén biztonságos és tisztességes munkakörülményeket teremt Burgenland (Ausztria) – Dunántúl (Magyarország) régió közel 20 000 ingázó munkavállalója számára.

További eszközök

 
Poster of the Fairwork project. ©ÖGB LO Burgenland Poster of the Fairwork project. ©ÖGB LO Burgenland

" A projekt – az új hálózatok kiépítése által és a hatóságok közötti, eddigi együttműködés fokozása révén a határ mindkét oldalán – sikeresen segített a határ menti ingázókra nehezedő terhek csökkentésében. "

Andreas Rotpuller, Osztrák Szakszervezeti Szövetség, Burgenland

Naponta mintegy 20 000 magyar ingázik osztrák munkahelyére. Valójában minden negyedik burgenlandi munkavállaló határ menti ingázó. A hagyományos migrációval ellentétben – ahol a migránsok egy másik országban élnek és dolgoznak is – ezek az ingázó munkavállalók változatlanul magyar lakosok. Sokan közülük nemcsak munkahellyel rendelkeznek Ausztriában, hanem vállalkozásokkal is.

E rövid távú migráció egyedi kihívásokat idéz elő a hatóságok számára a nyelvi és kulturális kérdésektől kezdve, a társadalombiztosítási, adózási és egészségügyi problémák kezeléséig. A projekt célja, hogy e munkaerőpiaci kérdések kezelésével az egész régió számára számos jelentős előnyöket biztosítson.    

Hosszú távú megoldások

A. munkavállaló például magyar lakos, munkahelyére azonban napi szinten Ausztriába ingázik. Nem beszél németül, a munkavállalói jogaira vonatkozó jogi kerettel kapcsolatos ismeretei pedig töredékesek. A szóban forgó ismerethiány pénzügyi veszteséget okozhat A. munkavállaló számára, hasonló helyzetű munkavállalók ezreire vonatkoztatva pedig növeli a bér- és szociális dömping kockázatát a hatóságok szempontjából.

A projekt e kedvezőtlen hatások csökkentése érdekében szorosabb, hosszú távú, határokon átnyúló együttműködést biztosít. Első lépésben kutatók egy átfogó, határon átnyúló elemzést végeztek a régió ingázási szokásairól. Az ebből szerzett adatokat ezt követően felhasználták az ingázók igényeinek megfelelőbb feltérképezésére, a javítási lehetőségek azonosítására, valamint a megoldások végrehajtására vonatkozó ütemterv kidolgozására.

Az elkészült ütemterv szolgált az érintett hatóságok és munkacsoportok közötti tárgyalások alapjául. A tárgyalások eredménye egy határokon átnyúló együttműködési megállapodás lett. A munkavállalókat képviselő szervezetek pedig – a megállapodás segítségével – képesítést kapnak az ingázó munkavállalók külföldi munkaerőpiaci útvesztőkben történő megfelelőbb navigálására.  

A projekt élesben 

A projekt konkrétan például a nemrégiben megvalósult figyelemfelkeltési kampány megrendezését támogatta. Az építőiparban foglalkoztatott számos határ menti ingázó számára a biztonság visszatérő, fontos szempont. A nyelvi készségek hiánya és a versengő piac együttese miatt rendkívül sok munkahelyi biztonsági kérdés vetődött fel. A projekt a kialakult helyzet orvoslása céljából az építési terület biztonsági intézkedéseivel kapcsolatos információkra vonatkozó, német és magyar nyelvű szórólapokat készített.

 

A beruházás teljes összege és az uniós támogatás

„A »Fairwork« – Tisztességes munkaerőpiaci feltételek a Pannónia régióban” projekt teljes költsége 924 326 EUR, ebből az EU Európai Regionális Fejlesztési Alapjának hozzájárulása 785 677 EUR az „Interreg V-A Ausztria–Magyarország” operatív program keretén belül a 2014–2020-as programozási időszakban. A beruházás a „Jobb közigazgatás” prioritás alá tartozik.

 

A tervezet dátuma

04/10/2019