Kohéziós Alap

A Kohéziós Alap azokat az országokat támogatja, amelyekben az egy lakosra jutó bruttó nemzeti jövedelem (GNI) nem éri el az Európai Unió átlagának 90%-át. Célja a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek enyhítése, valamint a fenntartható fejlődés előmozdítása.

További eszközök

 

Mostantól a közös rendelkezésekről szóló rendelet értelmében ugyanazok a programozási, irányítási és monitorozási szabályok vonatkoznak rá, mint az ERFA-ra és az ESZA-ra.

A 2014 és 2020 közötti időszakban a Kohéziós Alap a következő országokat érinti: Bulgária, Ciprus, Csehország, Észtország, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Portugália, Románia, Szlovákia és Szlovénia.

A Kohéziós Alap összesen 63.4 milliárd eurót oszt ki a következő kategóriákban:

  • Transzeurópai közlekedési hálózatok, különös tekintettel az EU által meghatározott nagy prioritású, európai érdekeket szolgáló projektekre. A Kohéziós Alap az európai összekapcsolódási eszköz keretében fogja támogatni az infrastrukturális projekteket.
  • A környezetvédelem területén is támogathat a Kohéziós Alap az energiával és a közlekedéssel kapcsolatos projekteket, amennyiben egyértelműen előnyösek a környezet számára az energiahatékonyság, a megújítható energia használata, a vasúti közlekedés fejlesztése, az intermodalitás elősegítése, a közösségi közlekedés erősítése stb. terén.

A Kohéziós Alap nyújtotta pénzügyi támogatás felfüggeszthető a Tanács (minősített többséggel meghozott) döntésével, ha egy tagállamnak túlságosan nagy a költségvetési hiánya, és nem oldja meg ezt a problémát, illetve nem hozza meg az ehhez szükséges intézkedéseket.