I-Storms: Spašavanje života i smanjenje štete od oluja u jadranskoj i jonskoj regiji zahvaljujući programu Interreg

Ljudi koji gaze po poplavljenim ulicama, oštećene zgrade i kulturna dobra, zatvorene škole i trgovine: slike poput ovih sve su češće kako sve više razine mora i žestoke oluje uništavaju obalne gradiće i gradove. Kao odgovor, pet zemalja na jadranskom i jonskom području surađivalo je u projektu I-Storms radi osiguranja bolje pripreme i koordiniranih odgovora na ekstremne vremenske prilike, radi spašavanja života i ograničavanja štete.

Dodatni alati

 
A storm brewing over Santa Maria della Salute, at Punta della Dogana, Venice ©City of Venice A storm brewing over Santa Maria della Salute, at Punta della Dogana, Venice ©City of Venice

" U dvije godine koordiniranih napora, napornog rada i konstruktivne suradnje među partnerima na projektu I-STORMS omogućeni su izrada alata i razvoj zajedničkih strategija za zaštitu jadranskog i jonskog područja od hitnih slučajeva u vezi s plavljenjem mora. "

Bilten I-STORMS, Izdanje 4. – ožujak 2020.

Pet je projektnih partnera izgradilo mrežu u svrhu osiguranja koordinirane civilne zaštite u jadranskoj i jonskoj regiji.

Razvijen je inovativan pristup dijeljenju podataka, uključujući meteorološke i oceanografske informacije. Time je omogućeno bolje predviđanje oluja i drugih nepovoljnih vremenskih prilika, osiguravajući brži, djelotvorniji odgovor u slučaju nužde, u skladu s Mehanizmom EU-a za civilnu zaštitu.

Istaknuta su područja gdje postoji dodatna potreba za suradnjom. Konačno, projektom je osigurano da građani budu svjesniji toga koliko su obalna područja osjetljiva na oluje.

Snažnija suradnja

Na projektu je radilo devet organizacija, uključujući službe za vremensku prognozu, civilnu zaštitu i hitne službe te znanstvene organizacije u Albaniji, Grčkoj, Hrvatskoj, Italiji i Sloveniji.

Ustrajno su radile na rješavanju problema koji uključuju nedostatak znanja o plavljenju mora, slabu makroregionalnu suradnju i slabu integraciju podatkovnog sustava – čime se sprječava dijeljenje informacija.

Hitna potreba za djelovanjem

Prema navodima u finalnom izvješću projekta I-Storms u europskom zakonodavstvu nedostaju specifične strategije, smjernice, postupci i sustavi ranog upozoravanja radi sprječavanja rizika te upravljanje njima u odnosu na ekstremne vremenske uvjete u obalnim područjima.

U svojem izvješću odobrenome u rujnu 2019. Međuvladin panel o klimatskim promjenama naveo je da će bez odgovarajućih mjera prilagodbe sve veće razine mora i intenzivnije oluje češće uzrokovati sve ozbiljnije poplave i gubitak tla u obalnim područjima i na malim otocima.

Ključni su koordinirani napori i strategije, u kombinaciji s primjenom novih tehnologija. Potreba za ranim upozoravanjem navedena je u Programu održivog razvoja do 2030.

Alati na internetu

Projektni partneri razvili su Atlas plavljenja mora, mrežni alat za mapiranje podataka koji uključuje postupke u slučaju nužde te informacije o prošlim obalnim katastrofama, radi utvrđivanja osjetljivih područja.

Drugim mrežnim alatom koji je razvijen u okviru projekta prikupljaju se prognoze iz postojećih sustava vremenskog predviđanja. S pomoću mobilne aplikacije iz projekta I-Storms bilo tko može dobaviti informacije o razinama morskih mijena, uvjetima na moru te njihovom vjerojatnom razvoju u sljedećih nekoliko dana za bilo koju lokaciju na jadranskom i jonskom bazenu.

Nakon projekta

Iako je projekt završio u ožujku 2020., transnacionalna strategija i stol za stalnu suradnju koji su partneri uspostavili osigurat će kontinuiranu suradnju u okviru Strategije EU-a za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR). Njome se omogućava partnerima da procijene razvoje u obalnim rizicima te rasprave o postojećim i novim alatima i njihovoj provedbi. 


Ukupno ulaganje i financiranje EU-a 

Ukupno ulaganje u projekt „Integrirana strategija upravljanja rizicima plavljenja mora” iznosi 1 405 787 EUR, od kojih EU-ov Europski fond za regionalni razvoj pridonosi s 1 017 491 EUR u okviru Operativnog programa „Interreg za jadransku i jonsku regiju” za programsko razdoblje 2014. – 2020. Ulaganje pripada prioritetu „Održiva regija”.

Draft date

11/03/2021