Povezivanje nematerijalne kulturne baštine Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Pet partnera iz prekograničnog područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine surađivalo je kako bi uveli novu turističku ponudu koja se temelji na zajedničkoj nematerijalnoj kulturnoj baštini regije.

Dodatni alati

 
The Becharac and Ganga project set up a cultural tourist route based on two regional folk songs from Croatia and Bosnia and Herzegovina. ©Ministry of Regional Development and EU funds of the Republic of Croatia The Becharac and Ganga project set up a cultural tourist route based on two regional folk songs from Croatia and Bosnia and Herzegovina. ©Ministry of Regional Development and EU funds of the Republic of Croatia

" Unatoč razlikama u kulturnoj baštini Hrvatske i Bosne i Hercegovine, tražili smo partnere izvan granica zato što smo vidjeli uzajamnu korist u revitalizaciji naših lokalnih tradicija. Partnerstvo između Pleternice i Tomislavgrada počelo je gledanjem na različite kulturne manifestacije u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini kao na način kojim se mogu promicati odredišta i njihova kulturna povijest. Naša ideja bila je stvoriti prepoznatljive turističke objekte koji bi odražavali kulturnu važnost bećaraca i gange za lokalnu zajednicu te istovremeno govorili o njihovoj važnosti turistima koji posjećuju regiju. "

Jasna Hoffmann, voditeljica projekta

Gradovi Pleternica u Hrvatskoj i Tomislavgrad u Bosni i Hercegovini uspostavili su kulturnu turističku rutu na temelju dvaju regionalnih narodnih napjeva zaštićenih pod UNESCO-om kao nematerijalna kulturna baština: bećarca i gange. Oni su povezani s regijama Slavonija u Hrvatskoj i Duvno i Livno u zapadnoj Hercegovini. 

Naporima projekta došlo je do oživljavanja i promicanja kulturne baštine regije te osnaživanja turizma i usluga u oba grada i okolnom području. 

Očuvanje kulturne baštine regije

Oba grada imaju dugačku povijest u pogledu tih dvaju narodnih napjeva. Veza između bećarca i Pleternice, s jedne strane, i gange i Tomislavgrada, s druge, dovela je do izgradnje i inauguracije dvaju gradskih trgova koji su dobili naziv po napjevu koji se povezuje s tim gradom. 

Projekt je rezultirao obnovom dvaju muzeja, koji su također svojim nazivom posvećeni tim dvama napjevima, kako bi se povećale prekogranične turističke usluge u regiji. Nazivi Muzej bećarca u Pleternici i Muzej gange u Tomislavgradu zaštićeni su kao intelektualno vlasništvo kako bi se naglasila vrijednost narodnih napjeva za regiju. Poboljšani i bolje opremljeni objekti učinili su oba grada i cijelu regiju privlačnijom za turizam.

Tamo gdje su ta dva grada već bila povezana svojom dijeljenom kulturnom baštinom sada su povezana i fizičkom turističkom infrastrukturom. Stvaranjem kulturne rute bećarca i gange čuvaju se i promiču tradicionalne vrijednosti u obliku glazbe, plesa, igara, rituala i običaja koji karakteriziraju regiju. Uz rutu, uspostavljene su turističke točke koje imaju sličan vizualni identitet i zajednički brend kako bi se njima uspostavila trajna i održiva prekogranična turistička mreža. 

Osposobljavanje kulturnih menadžera budućnosti

Kako bi se novom turističkom ponudom upravljalo na odgovarajuć i održiv način, u sklopu projekta objavljene su strateške studije o tome kako dodatno razviti turizam regije i pružiti smjernice odgovornim osobama. Štoviše, u suradnji s partnerima, projektom su uspostavljena dva obrazovna tečaja o turističkom upravljanju usredotočena na upravljanje odredištem i ruralni razvoj i turizam. Više od 20 ljudi pohađalo je program osposobljavanja kako bi stekli znanje i vještine kojima se jamči održivost nove turističke ponude regije. 

Oba su grada u kontekstu projekta organizirala kulturne manifestacije. Uz nekoliko kuharica s tradicionalnim receptima, objavljena je i monografija o kulturnoj baštini bećarca i gange. Korist od projekta imale su lokalne turističke znamenitosti i strukture, poput malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva, lokalnih proizvođača i kulturnih udruga.

Videos

 

Ukupno ulaganje i financiranje EU-a

Ukupno ulaganje za projekt „Bećarac i ganga – kulturna ruta bećarca i gange” iznosi 2 307 174 EUR. Pritom EU-ov Europski fond za regionalni razvoj i Instrument za pretpristupnu pomoć pridonose iznosom od 1 961 098 EUR u okviru programa „Interreg IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora” za programsko razdoblje 2014. – 2020.” Ulaganje pripada prioritetu „Radna mjesta, rast i ulaganja”.

 

Draft date

26/09/2019