Dodatni alati

 

#EUinmyregion

Pridružite se raspravi u okviru #EUinmyregion na društvenim mrežama!

O čemu je riječ?

Europa u mojoj regiji je zajednički oblikovana komunikacijska inicijativa čiji je cilj prikazati djelovanje EU-a u regijama u cijeloj Europi. Zajedno s partnerskim regijama i projektima koje financira EU stvaramo alate i prilike za suradnju s građanima i pokazujemo što je ostvareno u njihovoj blizini zahvaljujući sufinanciranju koje pružaju EU i njihove regije.

Europa u mojoj regiji usmjerena je na partnerstva s nizom regija kako bi se vodile regionalne kampanje, izrazito lokalnog karaktera i s osobnim pečatom, kojima bi se predlagale vedre aktivnosti na poznatim lokacijama koje su dio regionalnog identiteta. Od 2021. do 2023. najviše 40 takvih operacija vodit će se u osam ciljnih zemalja: Bugarska, Finska, Francuska, Grčka, Italija, Njemačka, Portugal i Rumunjska.

Otkrijte tisuće mjesta i inicijativa u vašoj blizini, diljem Europe!

*Za partnerske regije i nositelje projekata

 

 

Kako funkcionira partnerstvo?

Našim regionalnim partnerima na raspolaganju je skup alata s predlošcima i prilagodljivim formatima koji se mogu jednostavno upotrebljavati u okviru komunikacijskih aktivnosti.

Regijama i projektima na raspolaganju je i služba za korisničku podršku u slučaju potrebe za prilagođenim materijalima. Usluge prilagođene potrebama uključuju:

  • izradu razglednica na temelju atraktivnih slika projekata
  • dizajn prilagođenih infografika s prikazom ključnih podataka povezanih s projektom na način prilagođen korisnicima
  • sastavljanje kvizova na lokalnim jezicima.

U ciljnim zemljama*, uvest ćemo seriju regionalnih kampanja s ad hoc konceptima za svaku partnersku regiju. Kombinacija će uključivati zaslone na otvorenom, vizualne materijale koji će se oglašavati na društvenim medijima, aktivnosti uličnog marketinga i partnerstva s lokalnim medijima i utjecajnim osobama.

*Bugarska, Finska, Francuska, Grčka, Italija, Njemačka, Portugal i Rumunjska.

Kviz o EU-u

Preuzmite ga, podijelite i... iskoristite priliku da osvojite košaricu punu europskih delicija iz europskih regija!