Kohezijska politika podupire inovativna start-up poduzeća u Hrvatskoj

Dodatni alati

 
11/07/2018

Dobre vijesti za hrvatska start-up poduzeća. Europski investicijski fond (EIF) i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uspostavili su financijski instrument „ESIF fond rizičnog kapitala”. Zahvaljujući 35 milijuna EUR iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. uložit će u fondove rizičnog kapitala namijenjene malim i srednjim poduzećima (MSP) visokog potencijala, što će im omogućiti rast i natjecanje na globalnoj pozornici.

ESIF fond rizičnog kapitala posebno je namijenjen ulaganjima u ranijim fazama i ponudit će punopravni program ubrzanja. Dodaje novi element uspješnoj ponudi dužničkih instrumenata, uz potporu Europskog fonda za regionalni razvoj i pridonijet će razvoju čvrstog i dinamičnog ekosustava start-up poduzeća u zemlji.

To je dobar primjer kako kohezijska politika ulaže u radna mjesta i rast u skladu s Planom ulaganja za Europu. Nakon odabira upravitelja fondova, potpora će biti dostupna početkom 2019. Najmanje 50 poduzeća u sjemenskoj fazi i 15 poduzeća u početnoj fazi primit će potporu. Očekuje se da će instrument također imati jak utjecaj prelijevanja u smislu poslovnih anđela, poduzetničkih radionica, korporacija itd. i biti snažan kanal ka istaknutijim interesima regionalnih fondova rizičnog kapitala za ulaganje u Hrvatskoj.

Više informacija: 

Priopćenje za javnost na mrežnoj stranici EIF-a

Novosti