Europski fond za regionalni razvoj

ERDF ima za cilj ojačati gospodarsku i socijalnu koheziju u Europskoj uniji ispravljanjem neravnoteže između njezinih regija.

ERDF usmjerava svoja ulaganja u nekoliko ključnih prioritetnih područja. To je poznato kao "tematska koncentracija":

  • Inovacija i istraživanje;
  • Digitalni program;
  • Podrška za male i srednje poduzetnike (SME);
  • Ekonomija s niskim emisijama ugljika.

Resursi ERDF-a dodijeljeni ovih prioritetima ovisit će o kategoriji regije.

  • U razvijenijim regijama, najmanje 80 % sredstava mora se usmjeriti na najmanje dva od ovih prioriteta;
  • U tranzicijskim regijama, ovaj fokus je za 60 % sredstava;
  • Ovo je 50 % u manje razvijenim regijama.

Nadalje, neki resursi ERDF-a moraju se osobito usmjeriti prema projektima gospodarstva s niskim emisijama ugljika:

  • Razvijenije regije: 20%;
  • Tranzicijske regije: 15 %; i
  • Manje razvijene regije: 12%.

Europska teritorijalna suradnja

Pod programima europske teritorijalne suradnje, najmanje 80 % sredstava bit će usmjereno na navedena četiri prioritetna područja.

Konkretne teritorijalne karakteristike

ERDF također posvećuje posebnu pažnju konkretnim teritorijalnim karakteristikama. Djelovanje ERDF-a oblikovano je tako da smanji gospodarske, ekološke i socijalne probleme u urbanim područjima, s posebnim fokusom na održivi urbani razvoj. Najmanje 5 % resursa ERDF-a odvaja se za ovo polje, putem "integriranih akcija" kojima upravljaju gradovi.

Područja koja se prirodno nalaze u nepovoljnom položaju s geografskog stajališta (udaljena, planinska ili rijetko naseljena područja) imaju korist od posebnog tretmana. Konačno, najudaljenija područja također imaju koristi od posebne pomoći iz ERDF-a usmjerene na moguće nedostatke zbog njihove udaljenosti.