Safe COVID-19 vaccines for Europeans

Regionalna politika u vašoj državi


Kohezijska politika prihvatljivosti 2014-2020
Austrija Belgija Bugarska Cipar Češka Danska Estonija Finska Francuska Njemačka Grčka Mađarska Irska Italija Latvija Litva Luksemburg Malta Nizozemska Poljska Portugal Rumunjska Slovačka Slovenija Španjolska Švedska Ujedinjena Kraljevina Hrvatska Portugal Španjolska Francuska
Europska komisija danas je objavila 20 dobitnika nagrada za novi europski Bauhaus i zvijezda u usponu novog europskog Bauhausa.......
Komisija danas donosi Komunikaciju u kojoj je predstavljen koncept novog europskog Bauhausa. To uključuje niz mjera politike i mogućnosti financiranja. Projektom se nastoji ubrzati transformacija......
Elektronička razmjena informacija između korisnika i programskih tijela jedna je od mjera pojednostavnjivanja provedbe kohezijske politike.......
Europska komisija danas je objavila nove tehničke smjernice za osiguravanje otpornosti infrastrukturnih projekata na klimatske promjene za razdoblje 2021. – 2027.......

  Konferencija o budućnosti Europe

Twitter