Regionalna politika u vašoj državi

Austrija Belgija Bugarska Cipar Češka Danska Estonija Finska Francuska Njemačka Grčka Mađarska Irska Italija Latvija Litva Luksemburg Malta Nizozemska Poljska Portugal Rumunjska Slovačka Slovenija Španjolska Švedska Ujedinjena Kraljevina Hrvatska Portugal Španjolska Francuska

Regionalna politika

Regionalna politika EU-a politika je ulaganja. Njome se potiče stvaranje radnih mjesta, konkurentnost, gospodarski rast, poboljšana kvaliteta života i održivi razvoj. Tim ulaganjima doprinosi se primjeni strategije Europa 2020.

Vilius Šapoka, ministar financija Litve, raspravlja o tome kako Litva iskorištava ulaganja EU-a za potporu konkurentnosti i produktivnosti. Litva dobro iskorištava sredstva EU-a......
Ronald Hall, viši vanjski suradnik i bivši glavni savjetnik GU REGIO, daje vlastito viđenje programa EU-a Međunarodna urbana suradnja. Više od polovine svjetskog......
Početkom 2018. u sklopu programa Interreg Europe odlučeno je razmotriti političke promjene i učinke koji se donose provedbom projekata međuregionalne suradnje. Brojni dokazi o koristima objavljeni su......
U Osijeku se projektom financiranim sredstvima iz EFRR-a ulaže u najnoviju opremu i osoblje koje bi se njome koristilo u Kliničkom bolničkom centru. Znanstvenici će moći detaljnije istraživati stanice......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset