Envi Grow Park: kierrätyksen ja jätteiden käsittelyn positiivinen kierre Etelä-Suomessa

Envi Grow -ekoteollisuuspuistossa kierrätetään materiaaleja, energiaa, osaamista ja tietoja suljetussa järjestelmässä, joka on ympäristöystävällinen ja hyväksi paikalliselle liiketoiminnalle.

Lisätyökalut

 
Envi Grow Parkin materiaali- ja energiavirrat © Forssan alueen kehittämiskeskus Envi Grow Parkin materiaali- ja energiavirrat © Forssan alueen kehittämiskeskus

" Envi Grow Park on nykyaikainen keskus, jossa toimivat kunnalliset ja yksityiset huipputeknologia-alan yritykset ovat monipuolisia ja kilpailukykyisiä. Ekoteollisuuspuisto on edelleen suunnannäyttäjä tiellä kohti kestävää tulevaisuuden biotaloutta. "

Juha Pirkkamaa, ympäristö- ja energiatoimialapäällikkö Forssan seudun kehittämiskeskuksessa ja Envi Grow Park -hankepäällikkö

Tehokkaat aluejakoratkaisut ja yhtenäinen elinkeinoelämän kehitysmalli edistävät innovaatiota ja kestävää kasvua Etelä-Suomessa. Envi Grow Park -ekoteollisuuspuistossa toimii tällä hetkellä yli 20 yritystä, jotka työllistävät 200 asiantuntijaa. Nämä asiantuntijat ovat erikoistuneita kierrätykseen ja jätteen käsittelyyn tai he toimivat kierrätettyjen materiaalien ja uusiutuvan energian parissa. Ekoteollisuuspuiston viimeisin tulokas on henkilö- ja rekka-autoille tarkoitettu uusi biometaanin tankkausasema. Biometaania käytetään myös lasivillapohjaisten eristemateriaalien valmistuksessa, ja paikallisen lämmön ja sähkön yhteistuotantoyksikön biokaasusta tuottamaa vihreää sähköä käytetään painotalossa.

Hanke perustuu Forssan Envitech-alueen saavutuksiin. Kyseisestä alueesta on viimeisten 20 vuoden aikana tullut merkittävä toimija yhä yhdennetymmän biotalouden alalla. Etelä-Suomessa Kanta-Hämeen alueella sijaitseva Forssan alue on päättäväisesti vihreä – paikalliset kutsuvat aluettaan Järkivihreäksi Forssan seuduksi –, ja Envi Grow Parkista kehittyy positiivinen kierre, jossa yhden alan kierrätetty jäte on toiselle yritykselle polttoainetta.

Vihreä keskus

Suljetun järjestelmän tai kiertomallin yhteisvaikutus tekee Envi Grow Parkin toiminnoista tehokkaita ja ympäristöä säästäviä. Lisäksi keskus hyödyntää johtavien teknologisen innovaation alan toimijoiden muodostaman klusterin huipputason tutkimusta ja ympäristöosaamista. Näin osaamista ja informaatiota "kierrätetään" yhdessä materiaalien, jätetuotteiden ja energian kanssa.

Ekoteollisuuspuiston olemassa oleviin ja kehittyviin toimintoihin sisältyvät luomuelintarvikkeiden paikallinen tuotanto suurissa moderneissa kasvihuoneissa, kasvillisuuspeitteiden (nurmen) ja biolannoitteiden tuotanto, biokaasun, bioetanolin ja synteettisen dieselin tuotanto liikennepolttoainekäyttöön, biokaasusta erotetun hiilidioksidin käyttö, bioenergiaa käyttävä teollinen vesiviljely ja elintarviketeollisuuden sivutuotteiden innovatiivinen kierrätys ja uudelleenkäyttö.

Yksityisen ja julkisen investoinnin määrän arvioidaan nousevan yli 150 000 000 euroon lähivuosina, sillä tuulipuistoa ja biokaasun ja bioetanolin tuotannon yhdistävää biohybridivoimalaitosta koskevat suunnitelmat on jo tehty. Kaikilta ekoteollisuuspuiston toimijoilta odotetaan merkittäviä lisäinvestointeja.

Kokonaisinvestoinnit ja EU:n rahoitus

"Envi Grow Park" -hankkeen kokonaisbudjetti on 285 600 EUR, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuusohjelmakaudeksi 2007–2013 on 114 240 EUR. Osuus maksetaan Etelä-Suomen toimenpideohjelman kautta.

Luonnoksen päiväys

01/10/2014