Tukholman alue investoi kestävään kaupunkikehitykseen

Lisätyökalut

 
14/11/2016

Tukholman alue on Euroopan nopeiten kasvava suurkaupunki- ja pääkaupunkialue. Kuluneen vuosikymmenen aikana läänin väestö on kasvanut vuosittain 35 000 – 40 000 hengellä.

Vastatakseen kasvavan väestön tarpeisiin Tukholman alueen on rakennettava vuosittain 16 000 uutta asuntoa. Tämä on haaste, jonka alue haluaa ottaa mahdollisuutena edistää kestävää kaupunkikehitystä. Tavoitteen saavuttamiseksi se hyödyntää rakennerahastoja investoidakseen vihreään, terveelliseen, älykkääseen, houkuttelevaan ja osallistavaan kaupunkiin. 

Alue on hiljattain päättänyt investoida yhteensä 120 miljoonaa kruunua kahteen kehitysprojektiin kestävän asuntorakentamisen edistämiseksi: "Grön BoStad Stockholm" ja "Sverige bygger nytt". Nämä kaksi projektia, jotka saavat puolet rahoituksestaan Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta, käsittelevät kestävän kaupunkikehityksen pääelementtejä. Tukholman alue pyrkii hyötymään ympäristöteknologian alan yritysten asiantuntemuksesta ja edistämään innovointia ja kestävää kasvua. Lisäksi alueella uskotaan, että äskettäin saapuneissa maahanmuuttajissa ja ei-natiiveissa kansalaisissa on käyttämätöntä työvoimapotentiaalia, jota kasvavan rakennusalan tulisi hyödyntää. 

Grön BoStad Stockholm -projektissa muun muassa Kuninkaallinen teknillinen korkeakoulu tulee kehittämään ympäristöteknologian alan yritysten uusien innovaatioiden testikohteita. Tavoitteena on luoda pelinavauksia kehitykselle ja uuden energiatehokkaan ja vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavan teknologian käytölle Tukholman läänin kuntien rakennusprojekteissa. Toimet hyödyntävät ja vahvistavat ympäristöteknologian alaa sekä sitouttavat asiakkaita, kuten kuntia, aluehallintoa ja kiinteistönomistajia, ja auttavat lisäämään tietoisuutta alueella. 

Sverige bygger nytt -projektissa Ruotsin julkinen työvoimapalvelu edistää yhdessä useiden kuntien, aluehallinnon, toimialajärjestöjen ja ammattiliittojen kanssa laajempaa työhönottoa ja ammattitaitojen määrittämistä ja yhteensovittamista rakennusalalla hyödyntämällä äskettäin saapuneita maahanmuuttajia ja ei-natiiveja kansalaisia. Keskeisten arvojen työstämistä, taitojen validointia, kielellistä tukea ja työpaikalla oppimista vahvistetaan ja sovitetaan paremmin yhteen työvoimapulasta kärsivien rakennusalan ammattien kanssa. 

Kehitysprojekteissa korostetaan Tukholman alueen toivetta, että Euroopan rakenne- ja investointirahastot edistäisivät johdonmukaisia strategisia aloitteita. Tämä saavutetaan keskittämällä resursseja, keskittymällä liiketoimintaan ja työvoimaan, luomalla rahastojen kautta synergioita ja käyttämällä "Tukholman mallia" – uutta rahoituksen toteuttamisen mallia.

Tämä uusi hallintomalli merkitsee, että koheesiopolitiikka on läheisemmässä yhteydessä yleiseen alueelliseen kasvupolitiikkaan ja sen resursseihin läänissä, ja että se edistää parempaa vuorovaikutusta ja tukea alueellisten toimijoiden keskuudessa. Näin voidaan luoda johdonmukaisia strategisia aloitteita, joissa toimijat tekevät sekä aloitteita että vastaavat toimista. Tällä tavoin Tukholman alue voi käynnistää ja toteuttaa laajamittaisia ja tärkeitä projekteja, vaikka aluetta koskeva rakennerahastojen budjetti on Euroopan pienimpiä. 

Jonas Örtquist – Johtava hallintovirkamies, rakennerahastoja koskeva kumppanuus, Tukholman lääni, Ruotsi

Panorama 58: EU:n kaupunkiagenda

Uutisia