Γυναίκες επιχειρηματίες στο τιμόνι δυναμικών νέων επιχειρήσεων

Ένα διετές σχέδιο προσφέρει στις γυναίκες του νησιού της Κύπρου ένα χέρι βοήθειας, προκειμένου να συστήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών μεταξύ 18 και 55 ετών.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Οι επιχειρήσεις κάτω από γυναικεία ιδιοκτησία και διεύθυνση εξαπλώνονται ήδη σε όλη τη χώρα, με τις μισές συγκεντρωμένες στην πρωτεύουσα Λευκωσία και τα προάστιά της. Στη συγκεκριμένη στόχευση περιλαμβάνονται οι τομείς των κατασκευών, του ηλ-εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού.

Οι προκλήσεις γίνονται ευκαιρίες

Όπως και σε άλλες χώρες της ΕΕ, οι Κύπριες που επιθυμούν να συστήσουν και να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση συναντούν δυσχέρειες. Σε αυτές συγκαταλέγονται οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, τα ισχνά προσωπικά κεφάλαια, οι αυξημένες ανάγκες εξωτερικής χρηματοδότησης και η έλλειψη γνώσεων σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές.

Πάνω από μια δεκαετία πριν, περίπου 350 Κύπριες με επιχειρηματικό πνεύμα ένωσαν τις δυνάμεις τους, για να αντιμετωπίσουν τις παραπάνω προκλήσεις. Ίδρυσαν τη Συνεταιριστική Τράπεζα Γυναικών, ένα μη κερδοσκοπικό πιστωτικό ίδρυμα επικεντρωμένο στη γυναικεία επιχειρηματική δραστηριότητα. Η κυπριακή κυβέρνηση υποστηρίζει την τράπεζα και συγχρηματοδοτεί το νέο σχέδιο της ΕΕ για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, μέσω του υπουργείου εμπορίου, βιομηχανίας και τουρισμού.

Το σχέδιο απευθύνεται σε γυναίκες που απασχολούνται ήδη ή έχουν μείνει άνεργες για τουλάχιστον ένα έτος πριν από την υποβολή της αίτησης για ενίσχυση/επιχορήγηση. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν 50% των δαπανών για εξοπλισμό, κατάρτιση, προώθηση, άλλα κεφάλαια κίνησης, και πλήρη κάλυψη των δαπανών επαγγελματικής κατάρτισης. Το ανώτατο δυνατό ύψος επιχορήγησης είναι €70 000 για τον τομέα των κατασκευών και €50 000 για τους υπόλοιπους.

Στόχος: 350 νέες θέσεις εργασίας

Το σχέδιο βοηθάει γυναίκες που επιθυμούν να συστήσουν μια επιχείρηση σε ένα ευρύ φάσμα τομέων της οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, τη χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος, και γενικότερα την προαγωγή σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία δυναμικών και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Οι περισσότερες από τις γυναίκες που συμμετέχουν έχουν ήδη ιδρύσει επιχειρήσεις, στις οποίες συγκαταλέγονται υπηρεσίες γραφικών και τεχνολογίας της πληροφορίας, κλινικά εργαστήρια, ιατρικές κλινικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Άλλες νέες επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνουν φούρνους, παιδικούς σταθμούς, ινστιτούτα αισθητικής και κομμωτήρια, καθώς και καφετέριες και ταβέρνες σε αγροτικές περιοχές. Από τα παραπάνω προέκυψαν γύρω στις 225 νέες θέσεις εργασίας, σε περίπου 100 από τις οποίες έχουν προσληφθεί γυναίκες με τουλάχιστον ένα πανεπιστημιακό πτυχίο. Ο στόχος συνίσταται στην προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και καλής τιμής στο κοινό, σε συνδυασμό με τις νέες και καινοτόμες ιδέες, καθώς και τις προοπτικές για περαιτέρω νέες θέσεις εργασίας.

Ημερομηνία σύνταξης

16/03/2011