Green IT Network Europe – ikt gøres bæredygtig

Ikt (informations- og kommunikationsteknologi) er en nøglefaktor for vækst, jobskabelse og samfundsudvikling, men også en stor energiforbruger med et voksende kulstofaftryk. Dette paneuropæiske projekt sigter mod at gøre ikt-sektoren grønnere ved at tilbyde et forum for analyse, vurdering og udveksling af bedste praksis og politikker. 

Flere værktøjer

 
Flere europæiske enheder og byer er gået sammen for at gennemføre vellykkede miljøvenlige it-politikker. © Riga SEAP Flere europæiske enheder og byer er gået sammen for at gennemføre vellykkede miljøvenlige it-politikker. © Riga SEAP

" Projektet muliggjorde udvikling af nye energipolitikker og foranledigede engagerede aktører til at etablere en strategi på tværs af sektorer for intelligente byer og lokalsamfund med henblik på realisering af bredere EU-politiske mål som f.eks. forbedring af energiforsyningen, genopretning af byer og økonomisk vækst via innovative og eksperimenterende projekter, der påvises, beskrives, deles og afprøves af partnerne, og kapacitetsopbygning fra ikt-sektorens ledere og avancerede lokalsamfund. "

Inete Ielite, støttemodtager

I dag fremstår ikt som en stor energiforbruger i byområderne. EU-medlemsstaterne bestræber sig på at nedbringe drivhusgasemissionerne, og foranstaltninger til at gøre ikt mere energieffektiv skal udgøre en del af denne strategi. 

Projektet havde to parallelle strenge – gøre ikt mere miljøvenlig og gøre andre sektorer mere miljøvenlige ved hjælp af ikt. Mens det er nødvendigt at gøre ikt mere bæredygtig og energieffektiv, står det også klart, at ikt skal spille en væsentlig rolle i nedbringelsen af andre sektorers CO2-emissioner og energiforbrug. 

Projektet involverede 11 centrale partnere: (Riga, Manchester, Rom, Barcelonas handelskammer, Green IT Amsterdam-regionen, Catania, Universitetet i Lund, Malta Intelligent Energy Management Agency, Erhvervsstøttecenteret Kranj, Det regionale udviklingskontor i Czestochowa, Risorse per Roma) samt et bredere netværk bestående af andre byer og regioner. Gennem en systematisk udvekslingsproces har netværket været i stand til at vurdere, udforske, udvikle og gennemføre vellykkede miljøvenlige it-politikker på en lang række områder og i en lang række sektorer (husholdninger, bygninger, mobilitet, industri osv.). 

I løbet af projektperioden har de involverede partnere udviklet et solidt og systematisk miljøvenligt netværk for it-politik med deltagelse af ikke mindre end 200 institutioner og personer (lokale, nationale og internationale aktører, universiteter, erhvervsstøtteorganisationer, SMV'er inden for energi- og ikt-sektoren osv.). Deres videnudveksling og arbejde har resulteret i en onlinedatabase med over 150 eksempler på god praksis for miljøvenlig ikt. Omkring 6 000 mennesker modtager information om resultaterne via nyhedsbreve, tweets og nyhedsmeddelelser. Derudover har over 2 000 mennesker deltaget i informationsarrangementer afholdt ikke blot i partnerlandene, men også i andre EU-lande og endog i Kina og Indien. 

Partnerne er blevet enige om at opretholde og udvikle onlineforbindelserne og projektdatabasen efter projektperiodens udløb, idet de afsætter finansiering og personale hertil


Samlet investering og EU-støtte

Den samlede investering i projektet »Green IT Network Europe« er på 1 777 099 EUR, hvoraf Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bidrager med 1 390 027 EUR fra det operationelle program »Interreg IVC« i programmeringsperioden 2007-2013. 


Dato for udkast

11/12/2015