Støttemodtagere under Den Europæiske Unions samhørighedspolitik

EU skal være gennemsigtigt med hensyn til anvendelse af offentlige midler. Kortet indeholder direkte links til lister over støttemodtagerne under Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Samhørighedsfonden. De linkede websteder forvaltes af de respektive medlemsstater, som i henhold til reglerne for gennemførelse af fondene 2014-2020 (EU nr. 1303/2013) skal offentliggøre navnet på støttemodtageren, aktiviteten og de offentlige midler, der er stillet til rådighed.

Flere værktøjer

 

Modtagere 2014-2020

Modtagere

x