Pracovní šance: Nový začátek pro osoby opouštějící výkon trestu

Osoby opouštějící výkon trestu mohou mít po odchodu z věznice problém sehnat práci. Tato situace zhoršuje jejich společenskou izolaci a zvyšuje riziko návratu k trestné činnosti. Projekt z České republiky se tyto problémy snažil řešit pomocí specializovaných postupů využívaných agenturami pro zprostředkování práce. Jejich účelem bylo pomoci této marginalizované skupině získat vhodná pracovní místa a začít znovu.

Další nástroje

 
V rámci pohovorů nanečisto, pořádaných formou „seznamky“, se potkávali uchazeči a firmy. © Rubikon Centrum V rámci pohovorů nanečisto, pořádaných formou „seznamky“, se potkávali uchazeči a firmy. © Rubikon Centrum

" Ve věznici jako by se zastavil čas… Když nedostanete druhou šanci být v normálním životě užiteční a uspět, vzdáte to. Bylo mi od začátku jasné, že pouze organizace jako Rubikon mohou lidem pomoci vrátit se do normálního života a cítit se dobře. "

Daniel Svoboda, bývalý trestanec, který díky projektu našel zaměstnavatele

Projekt Pracovní šance spojil osoby opouštějící výkon trestu se zaměstnavateli. Jeho cílem bylo zbořit předsudky a ukázat, jakou hodnotu mohou lidé opouštějící věznice představovat pro pracovní trh. Do realizace opatření směřujících ke zlepšení sociální integrace osob opouštějících výkon trestu se kromě zaměstnavatelů zapojily nevládní organizace a orgány státní správy.

Otevřené dveře k lepší budoucnosti

Motorem úsilí o odstranění překážek na pracovním trhu a nalezení pracovních míst pro osoby opouštějící výkon trestu byla nezisková organizace pro zprostředkování práce s názvem Rubikon. V rámci individuálních a skupinových sezení s poradci byla zkoumána situace jednotlivých osob, jejich záznamy v trestním rejstříku, schopnosti a ambice.

Program se osvědčil jako velmi účinný, protože pracovní místa získalo 58 % účastníků a 80 % z nich si je udrželo i po uplynutí zkušební doby.

Budování mostů

V rámci série akcí s názvem Pohovory nanečisto, pořádaných formou „seznamky“, měli účastníci možnost absolvovat pracovní pohovory s celou řadou firem. Pohovor trval vždy 15 minut, přičemž osoby opouštějící výkon trestu obvykle v rámci jednoho sezení absolvovaly 5 až 6 pohovorů. Zvolený formát pomohl posílit sebevědomí uchazečů a podnítil je k tomu, aby otevřeně hovořili o své minulosti. První sezení v rámci Pohovorů nanečisto přinesla hmatatelné výsledky, protože 41 z 52 zúčastněných uchazečů následně obdrželo nabídky zaměstnání.

Jen v roce 2014 se do projektu zapojilo 140 zaměstnavatelů a projekt pomohl 700 osobám opouštějícím výkon trestu. Díky dalšímu financování z komerčního sektoru bude navíc agentura ve své činnosti moci pokračovat až do roku 2016. Zdá se, že firmy mají zájem zvláště o další rozvoj formátu Pohovorů nanečisto – nabídly dokonce úhradu nákladů spojených s jejich pořádáním.

Celkové investice a financování z EU

Celkové investice do projektu „Pracovní šance“ činí 67 170 EUR, přičemž Sociální fond EU přispěl v programovém období 2007–2013 částkou 63 812 EUR z operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“.

Datum konceptu

12/10/2015