European Commission logo
csČeština

Lázeňské město Karlovy Vary se pyšní novým vlakovým nádražím

  • 18 February 2021

Historické lázeňské město Karlovy Vary na severozápadě Čech má díky projektu podpořenému z Fondu soudržnosti EU nové vlakové nádraží odpovídající 21. století. Nádraží bylo kompletně zmodernizováno v souladu s plánem z listopadu 2018. Nová infrastruktura a vybavení umožňují poskytování lepších služeb cestujícím.

Zrekonstruované nádraží nyní odbaví více cestujících a jeho infrastruktura je připravena zvládnout zvýšený zájem o železniční dopravu.

Jiří Svoboda, generální ředitel, Správa železnic, Česko

Stará budova byla tak zchátralá, že musela být stržena. Nová stanice se pyšní prosklenou halou, která vytváří prosvětlený a vzdušný veřejný prostor s bezbariérovým přístupem k nástupištím.

Důkladná přestavba

Práce na budově zahrnovaly také výstavbu nových vyvýšených nástupišť včetně střech a nového podchodu pro pěší. Projekt zahrnoval také rekonstrukci sousedící železniční substruktury a superstruktury, úpravy trakčního vedení a instalaci komunikačního a signalizačního zařízení nové generace.

Nádraží nyní disponuje dostatečnou kapacitou pro odbavování cestujících, která je v souladu se současnými evropskými standardy. Vylepšení zvyšují kvalitu a bezpečnost služeb přepravy cestujících a zároveň zvyšují rychlost vlaků na linkách.

Klíčová trasa

Stanice se nachází na dvojkolejné železniční trati Kadaň-Prunéřov-Cheb, která slouží osobní i nákladní dopravě. Železniční trať je známá jako „uhelná tepna“, jelikož většina hnědého uhlí vytěženého ze sokolovské uhelné pánve se přepravovala právě po této trati.

Karlovy Vary, ve kterých žije přibližně 48 000 obyvatel, leží a soutoku dvou řek – Ohře a Teplé. Město v blízkosti hranice s Německem je domovem řady termálních pramenů, které z něj společně s místní historickou architekturou činí oblíbenou turistickou destinací.

Říká se, že Karlovy Vary jsou nejnavštěvovanějším lázeňským rezortem v Česku. Karlovarský Mezinárodní filmový festival je jedním z nejstarších na světě a významnou kulturní událostí ve střední Evropě.

Celkové investice a financování EU

Investice do projektu „Modernizace železniční stanice Karlovy Vary“ činí celkem 24 975 023 EUR, přičemž příspěvek Fondu soudržnosti EU obnáší 20 952 796 EUR prostřednictvím operačního programu „Doprava“ v programovém období 2014–2020. Investice spadá do priority „Dopravní a energetické sítě“.