European Commission logo
csČeština

Podpora kulturní soudržnosti prostřednictvím jazykového vzdělávání v Rakousku, Česku

  • 08 January 2020

Aby došlo k podpoře mnohojazyčnosti a kulturního povědomí v příhraničních regionech České republiky a Rakouska, podpořil tento projekt financovaný EU ve spolupráci s podobnými iniciativami v Maďarsku a na Slovensku rozvoj jazykového výukového programu pro děti v mateřských školách a na základních školách.

Naším hlavním cílem bylo zvýšit povědomí o té „druhé“ zemi, které v mnohých případech chybělo, nebo s ním byly spojeny negativní konotace. Konec konců neexistuje lepší způsob, jak zvýšit zaměstnatelnost v rámci příhraničních regionů, než prostřednictvím povědomí o jazyce a kultuře sousedů.

Mag. Teschl-Hofmeisterová, radní Dolního Rakouska pro oblast vzdělávání a rodiny

Hodně kultur a jazyků se protíná v příhraničních regionech Maďarska, Rakouska, České republiky a Slovenska. Za účelem podpory soudržnosti, sociální interakce a hospodářského rozvoje financovala EU tři projekty, které se zaměřily na jazykové vzdělávání a rozvoj mezikulturních dovedností, včetně tohoto projektu mezi Rakouskem a Českou republikou. 

V rámci projektu byly vyvinuty nové teoretické metody k výuce mnohojazyčnosti a kulturního povědomí v českých a rakouských školách. Projektový tým složený z jazykových odborníků, kteří spolupracovali se vzdělávacími institucemi, rodiči a tvůrci politik, navrhl lekce pro každou zemi. Tyto lekce byly v průběhu projektu představeny místními učiteli jazyků a rodilými mluvčími, kteří poté projektovým koordinátorům poskytli zpětnou vazbu. Projekt v těchto dvou zemích usnadnil přeshraniční výměnu osvědčených postupů mezi učiteli a studenty učitelství.

Celkově se programu účastnilo téměř 100 učitelů a užitek z něj mělo více než 570 studentů.

Zaměření na odbornou přípravu 

Za úspěchem iniciativy stojí zaměření projektu na odbornou přípravu učitelů související s implementací nových metod. Odborná příprava probíhala v rámci regionů, a to formou workshopů, seminářů a individuálního koučování. Během workshopů se účastníci naučili nové výukové techniky a také měli možnost je vyzkoušet se svými kolegy. Projekt zorganizoval několik exkurzí, v jejichž rámci učitelé a studenti učitelství navštívili školu v sousední zemi. Díky tomu získali bezprostřední perspektivu týkající se jejich výukových metod. 

Kromě školení projekt zajistil pravidelné kulturní výměny a akce. Například v září 2018 byl ve spojení s Evropským dnem jazyků zorganizován první festival jazyků v Badenu v Dolním Rakousku. Zúčastnilo se ho téměř 250 učitelů, úředníků a studentů učitelství. Během akce se učitelé mohli zapojit do interaktivních workshopů, přičemž se každý z nich zaměřoval na nové metody jazykového vzdělávání.

Účastníci hodnotili školení a související akce pozitivně. 

Zvýšení kulturního povědomí 

Podle organizátorů projektu je kumulativním účinkem těchto snah skutečné zvýšení kulturního povědomí mezi dětmi školního věku. I když je projekt oficiálně ukončen, jeho vliv nadále trvá. Veškeré pokyny, výukové a učební materiály jsou k dispozici na webové stránce projektu.

Celková investice a financování EU

Celková investice do projektu „BIG – Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu“ činí 4 547 031 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl částkou 3 864 976 EUR prostřednictvím operačního programu „Interreg V-A Rakousko-Česká republika“ pro programové období 2014–2020. Investice spadá do priority „Rozvoj lidských zdrojů“.