European Commission logo
csČeština

Nový vozový park trolejbusů zajišťuje bezemisní veřejnou dopravu v Plzni v Česku

  • 22 April 2021

171 000 obyvatel Plzně v jihozápadních Čechách má k dispozici ekologičtější možnosti veřejné dopravy, a to i díky investici z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Plzeňský dopravní podnik získal finanční prostředky EU na nákup 19 nízkopodlažních trolejbusů s bateriovým pohonem pro řadu linek po celém městě.

Šetrnost k životnímu prostředí je dlouhodobě důležitým rysem plzeňské městské dopravy. Až dvě třetiny našich dopravních výkonů zajišťuje tramvajová a trolejbusová doprava – moderní prostředek e-mobility.

René Vávro, mluvčí Plzeňského městského dopravního podniku

Nové trolejbusy poskytují cestujícím ve městě pohodlnou a neznečišťující dopravu. Trolejbusy jsou dlouhé 12 m a mají nízkopodlažní vstup a každý z nich může pojmout 94 cestujících. Nový vozový park usnadní nástup a výstup zejména starším, zdravotně postiženým a nemohoucím obyvatelům a návštěvníkům města. Na rozdíl od starších plzeňských trolejbusů mají nové vozy dvě plošiny pro přepravu kočárků a invalidních vozíků.

Nejlepší moderní baterie

Každý trolejbus má minimální dojezd 12 km na plné nabití baterie, a to i v těch nejnáročnějších podmínkách, jako je hustý provoz nebo kopcovitý terén. Dojezd se nesnižuje ani v zimě, kdy se baterie využívá k vytápění vnitřku vozu. Nový vozový park je nasazován mimo hlavní plzeňskou trolejbusovou síť. Díky nezávislé trakci mohou pokračovat v provozu i v případě nehody nebo výluky na hlavní síti. Trolejbusy mohou nabíjet své akumulátory i za jízdy, nejen po připojení k nabíjecím stanicím, jako tomu bylo u starších elektrických modelů.

Cíl – bezemisní provoz

Plzeňský městský dopravní podnik provozuje 49 linek po celém městě a v okrajových příměstských částech, na kterých ročně najezdí více než 15 milionů vozokilometrů. Hlavním rysem městského dopravního systému je jeho nízký dopad na životní prostředí. Dvě třetiny kilometrů ujedou tramvaje a trolejbusy, které jsou klasifikovány jako vozidla e-mobility. Autobusy obsluhují především okrajové části města. V dlouhodobém horizontu hodlá společnost nahradit všechny zbývající naftové trolejbusy bezemisními alternativami poháněnými bateriemi.

Celkové investice a financování EU 

Celková investice na projekt „Nákup nízkopodlažních trolejbusů pro MHD v Plzni“ činí 7 948 235 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěje prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu na programové období 2014-2020 částkou 6 755 999 EUR. Investice spadá do priority „Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony“.