European Commission logo
csČeština

Financování EU pomáhá české high-tech společnosti zefektivnit provoz

  • 22 April 2021

Podnik z Buchlovic na střední Moravě spadající do kategorie malých a středních podniků využil finanční prostředky EU na nákup nejmodernější technologie, která mu pomáhá zefektivnit vnitřní provoz a poskytovat efektivnější služby zákazníkům. Projekt zavedl nejmodernější aplikace průmyslové revoluce 4.0 a „internetu věcí“, aby zajistil pokročilé propojení podnikových funkcí a průmyslové výroby. Investice pomáhá společnosti BD Sensors vyrábět mechanické díly pro její tlakoměry.

Naší vizí je vybudovat pro společnost BD Sensors chytrou továrnu, ale tento cíl je nekonečný, protože to, co stačí dnes, nemusí stačit za rok. Budoucnost vidíme ve zpracování a vyhodnocování historických dat. Shromažďováním a vyhodnocováním těchto údajů můžeme dosáhnout sekundárních úspor ve výši přibližně 20 %.

Karel Mareček, výkonný ředitel

Vedení společnosti využilo finanční prostředky EU k provedení zásadních změn v podniku. To je součástí celkového cíle integrovat veškerou interní výrobu a logistiku do komplexního systému řízení. Tento projekt přispěl k naplnění tohoto cíle díky automatizaci výroby a zefektivnění výměny informací mezi stroji.

Kromě toho projekt pomohl zavést automatizovaný systém skladování všech zásob společnosti, čímž se zefektivnilo naskladňování a vyskladňování.

Chytřejší způsoby práce

V rámci projektu byla zkonstruována dvě „robotická hnízda“ pro výrobu mechanických dílů pro tlakoměry a pro počítačem řízený zkušební soustruh. Tato automatizace výroby zahrnuje vysoce kvalifikované zaměstnance a vyžaduje zavedení nových procesů a vybudování datových sítí pro komunikaci a přenos výrobních a logistických informací.

Kompletní automatizace a digitalizace

Karel Mareček založil společnost v roce 1993 s pěti zaměstnanci a výrobou čtyř typů měřidel. Společnost BD Sensors dnes zaměstnává 300 lidí v Česku, na Slovensku, v Německu, Rusku a Číně a vyrábí 80 typů měřidel ve více než 50 000 variantách.

Společnost je světovou jedničkou v oblasti technologie elektronického měření tlaku. Její výrobky se používají v odvětvích, jako je výroba strojů a zařízení, těžba ropy a plynu a výroba potravin a nápojů.

Zákazníci si mohou vybrat ze snímačů tlaku, senzorů a převodníků – zařízení, která se používají v automatizačních, měřicích a řídicích systémech. Společnost také poskytuje řešení na míru.

Hodlá dokončit digitalizaci a automatizaci všech svých činností – od výrobní haly přes administrativní služby až po výzkum a záležitosti týkající se zákazníků.

Celkové investice a financování EU 

Celková investice do projektu „BD SENSORS – Průmyslová revoluce 4.0 a zavádění internetu věcí ve společnosti“ činí 3 503 725 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl částkou 1 126 333 EUR prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v programovém období 2014-2020. Investice spadá do priority „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“.