Financování EU pomáhá české high-tech společnosti zefektivnit provoz

Podnik z Buchlovic na střední Moravě spadající do kategorie malých a středních podniků využil finanční prostředky EU na nákup nejmodernější technologie, která mu pomáhá zefektivnit vnitřní provoz a poskytovat efektivnější služby zákazníkům. Projekt zavedl nejmodernější aplikace průmyslové revoluce 4.0 a „internetu věcí“, aby zajistil pokročilé propojení podnikových funkcí a průmyslové výroby. Investice pomáhá společnosti BD Sensors vyrábět mechanické díly pro její tlakoměry.

Další nástroje

 
BD Sensors purchased state-of-the art equipment to improve its business ©Luboš Kozel/Deník (2020) BD Sensors purchased state-of-the art equipment to improve its business ©Luboš Kozel/Deník (2020)

" Naší vizí je vybudovat pro společnost BD Sensors chytrou továrnu, ale tento cíl je nekonečný, protože to, co stačí dnes, nemusí stačit za rok. Budoucnost vidíme ve zpracování a vyhodnocování historických dat. Shromažďováním a vyhodnocováním těchto údajů můžeme dosáhnout sekundárních úspor ve výši přibližně 20 %. "

Karel Mareček, výkonný ředitel

Vedení společnosti využilo finanční prostředky EU k provedení zásadních změn v podniku. To je součástí celkového cíle integrovat veškerou interní výrobu a logistiku do komplexního systému řízení. Tento projekt přispěl k naplnění tohoto cíle díky automatizaci výroby a zefektivnění výměny informací mezi stroji.

Kromě toho projekt pomohl zavést automatizovaný systém skladování všech zásob společnosti, čímž se zefektivnilo naskladňování a vyskladňování.

Chytřejší způsoby práce

V rámci projektu byla zkonstruována dvě „robotická hnízda“ pro výrobu mechanických dílů pro tlakoměry a pro počítačem řízený zkušební soustruh. Tato automatizace výroby zahrnuje vysoce kvalifikované zaměstnance a vyžaduje zavedení nových procesů a vybudování datových sítí pro komunikaci a přenos výrobních a logistických informací.

Kompletní automatizace a digitalizace

Karel Mareček založil společnost v roce 1993 s pěti zaměstnanci a výrobou čtyř typů měřidel. Společnost BD Sensors dnes zaměstnává 300 lidí v Česku, na Slovensku, v Německu, Rusku a Číně a vyrábí 80 typů měřidel ve více než 50 000 variantách.

Společnost je světovou jedničkou v oblasti technologie elektronického měření tlaku. Její výrobky se používají v odvětvích, jako je výroba strojů a zařízení, těžba ropy a plynu a výroba potravin a nápojů.

Zákazníci si mohou vybrat ze snímačů tlaku, senzorů a převodníků – zařízení, která se používají v automatizačních, měřicích a řídicích systémech. Společnost také poskytuje řešení na míru.

Hodlá dokončit digitalizaci a automatizaci všech svých činností – od výrobní haly přes administrativní služby až po výzkum a záležitosti týkající se zákazníků.


Celkové investice a financování EU 

Celková investice do projektu „BD SENSORS – Průmyslová revoluce 4.0 a zavádění internetu věcí ve společnosti“ činí 3 503 725 EUR, přičemž Evropský fond pro regionální rozvoj EU přispěl částkou 1 126 333 EUR prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v programovém období 2014-2020. Investice spadá do priority „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“.

Datum konceptu

22/04/2021